Atviri duomenys

Radiacinės saugos centro išduotų galiojančių licencijų vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais sąrašas

Čia galite rasti duomenų apie Radiacinės saugos centro išduotas galiojančias licencijas vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (licencijos turėtojo kodas; licencijos turėtojas; savivaldybė, kurioje registruotas licencijos turėtojas; licencijos numeris; licencijos išdavimo data; išduotos licencijos rūšis). 

Išduotos galiojančios licencijos

Radiacinės saugos centro registruotos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais sąrašas

Čia galite rasti duomenų apie Radiacinės saugos centro registruotas veiklas su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (veiklos registravimo numeris; registruojamą veiklą vykdantis asmuo ir jo kodas; savivaldybė, kurioje registruotas registruojamą veiklą vykdantis asmuo; veiklos registravimo data; veiklos registravimo būsena).

Radiacinės saugos centro registruotos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais sąrašas  

Radiacinės saugos centro išduotų galiojančių laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais sąrašas

Čia galite rasti duomenis apie Radiacinės saugos centro išduotus laikinuosius leidimus vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (laikinojo leidimo numeris; laikinojo leidimo turėtojas; laikinojo leidimo išdavimo data, laikinojo leidimo galiojimo pabaigos data; paslaugos, kuriai išduotas laikinasis leidimas, pavadinimas).

Išduoti laikinieji leidimai 

Radiacinės saugos centro atliktų radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimų sąrašas

Čia galite rasti duomenų apie Radiacinės saugos centro atliktus ūkio subjektų radiacinės saugos reikalavimo vykdymo patikrinimus (ūkio subjekto pavadinimas; kodas, buveinės adresas; patikrinimo data; patikrinimo akto numeris; patikrinimo tipas; požymis, ar atlikti radiologiniai matavimai; tikrinamam objektui keltų reikalavimų skaičius; taikytų poveikio priemonių skaičius). 

Nuo 2023-01-01 iki 2023-04-01 atliktų patikrinimų sąrašas. 

Radiacinės saugos centro išduotų radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo leidimų sąrašas

Čia galite rasti duomenų apie Radiacinės saugos centro išduotus radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo leidimus (leidimo numeris; vežamo krovinio turėtojo pavadinimas; kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė; buveinės adresas (-ai); leidimo rūšis ir tipas; krovinio tipas; leidimo išdavimo ir galiojimo data).

Išduoti galiojantys vežimo leidimai. 


Vidutinė aplinkos dozės galia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose, Ignalinos ir Kupiškio  rajonuose bei Vilniaus apskrityje

Čia galite rasti duomenis apie vidutines aplinkos dozės galios reikšmes, kurios apskaičiuotos, remiantis termoliuminescenciniu metodu išmatuotais aplinkos dozės ekvivalentais Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose, Ignalinos ir Kupiškio rajonuose bei Vilniaus apskrityje  (miestas/rajonas; vietovė/gatvė; matavimo laikotarpis nuo...iki; vidutinė aplinkos dozės galia, nSv/h). Duomenys atnaujinami du kartus per metus. 

Vidutinė aplinkos dozės galia

Atnaujinimo data: 2023-11-23