>
2024-01-18

Europos Komisija paskelbė Europos Sąjungos radiologinio aplinkos monitoringo 2015–2020 m. ataskaitą

Radiologinis aplinkos monitoringas yra sistemingas ir nuolatinis aplinkos gama dozės galios, aplinkos dozės ekvivalento ir aplinkos elementų, maisto produktų ir jų žaliavų, pašarų ir jų žaliavų bei geriamojo vandens užterštumo radionuklidais stebėjimas. Gaunami duomenys leidžia vertinti ir prognozuoti aplinkos radiologinę būklę Lietuvos Respublikos teritorijoje atsižvelgiant į tolimąją ir artimąją radioaktyviųjų medžiagų pernašą bei įgalina imtis reikalingų priemonių užtikrinant aplinkos ir gyventojų saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

Radiacinės saugos centras, vadovaudamasis Euratomo sutarties 36 straipsnio nuostatomis, kasmet pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą valstybinę aplinkos monitoringo programą vykdo valstybinį radiologinį aplinkos monitoringą ir gautus duomenis teikia REM (Radioactivity Environmental Monitoring) duomenų suvestinei, kurią administruoja Europos Sąjungos mokslo centro Jungtinio tyrimų centras.

Informuojame, kad Europos Komisija parengė ir paskelbė Europos Sąjungos radiologinio aplinkos monitoringo 2015–2020 m. ataskaitą (Environmental Radioactivity in the European Union 2015–2020), kurioje pateikiami ir Lietuvos radiologinio aplinkos monitoringo duomenys. Ataskaitą galima rasti čia.