>
2023-12-28

Informavimas apie veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo pokyčius

Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – veikla) vykdytojai privalo pranešti Radiacinės saugos centrui (toliau – RSC) apie pasikeitusias licencijuojamos ar registruojamos veiklos sąlygas. Veiklos vykdytojas turi teisę vykdyti veiklą su šaltiniais pasikeitusiomis veiklos sąlygomis tik tada, kai RSC specialistai radiacinės saugos požiūriu įvertina veiklos vykdytojo pasirengimą vykdyti veiklą naujomis aplinkybėmis.

RSC specialistai, siekdami padėti veiklos vykdytojams, parengė dažniausiai pasitaikančių įteisintos veiklos sąlygų pasikeitimo atmintines:

  • Licencijos vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją, priedo pasikeitimas (2 p.)

1_1.png

  • Licencijos vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas priedo pasikeitimas (3 p.)

2-2.png

  • Licencijos prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius priedo pasikeitimas  (3 p.)

3-3.png

  • Licencijos naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius priedo pasikeitimas (6 p.)

4-4.png

  • Registruotos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais duomenų pasikeitimas (6 p.)

5-5.png

Visas šias atmintines galite rasti paspaudę šią nuorodą -> Registruotos veiklos duomenų, licencijos ar laikinojo leidimo priedų pakeitimas

Kilus klausimų dėl veiklos su šaltiniais įteisinimo, prašome kreiptis į Veiklos įteisinimo ir valstybės registro skyriaus specialistus telefonu +370 5 236 1936 (spausti – 1).