>
2024-04-02

Nenaudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai: nurašyti negalima palikti

Teikti duomenis Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui (toliau – Registras) apie turimus ir (ar) saugomus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius yra ūkio subjektų pareiga, kuriai, deja, dažnu atveju neskiriama pakankamai dėmesio. Metai iš metų neatnaujinta informacija sudaro prielaidas klaidingai interpretuoti ūkio subjektų veiklą, kelia įtarimų dėl vykdomos neįteisintos veiklos, iškraipo statistinius duomenis. Dažniausiai pasitaikanti problema, kai ūkio subjektai ilgą laiką saugo nebenaudojamus rentgeno diagnostikos aparatus neturėdami aiškaus matymo, kas su jais toliau bus daroma, arba šie aparatai seniai nurašyti ir perduoti utilizavimui, tačiau informacija apie tai nebuvo pateikta Registrui. Pirmasis atvejis dažnai pasitaiko odontologijos praktika besiverčiančiuose ūkio subjektuose, antrasis – šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Atsižvelgdamas į tai, Radiacinės saugos centras nuolat konsultuoja ūkio subjektus (tiek atliekamų patikrinimų metu, tiek teminių seminarų metu) informuodamas, kokiais atvejais ir kokiais terminais informacija turi būti pateikta Registrui, kokius dokumentus būtina pateikti pradedant ar baigiant veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir kt. Nepaisant to, 2023 m. Radiacinės saugos centras oficialiais raštais kreipėsi į 23 asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl 65 ilgai saugomų, senų bei nenaudojamų rentgeno diagnostikos aparatų būklės patikslinimo.

Atsakydami įstaigų atsakingi asmenys pateikė dokumentus, įrodančius 14 rentgeno diagnostikos aparatų nurašymą, todėl jie buvo išbraukti iš Registro. Be to, Radiacinės saugos centras buvo informuotas apie netrukus planuojamus nurašyti 33 nenaudojamus rentgeno diagnostikos aparatus, apie 2 aparatus, planuojamus naudoti ateityje, ir 16 aparatų – toliau saugoti nurodant priežastis. Analizuojant senos įrangos saugojimo priežastis pastebima, kad dažnai tokios brangios įrangos nurašymas stringa ne dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų kaltės, o labiau dėl ilgų biurokratinių procedūrų, nors asmens sveikatos priežiūros įstaigų iniciatyvumas čia taip pat labai svarbus.

2023 m., vykdant radiacinės saugos priežiūrą, atlikti radiacinės saugos patikrinimai 17-oje odontologijos praktika besiverčiančių ūkio subjektų, kuriuose 22 dantų rentgeno aparatai buvo saugomi ilgiau nei 4 mėnesius. Atlikti patikrinimai padėjo 8-iems ūkio subjektams apsispręsti dėl tolesnio saugomų dantų rentgeno aparatų likimo: 4 dantų rentgeno diagnostikos aparatai buvo pradėti naudoti tinkamai įteisinus veiklą, 5 aparatai nurašyti, dar 2 artimiausiu metu planuojama nurašyti. 9 ūkio subjektai pranešė, kad planuoja toliau saugoti įrangą dėl darbuotojų trūkumo, aparatų gedimų ar kitokių priežasčių.

 

Nors nenaudojami rentgeno aparatai grėsmės žmonėms ir aplinkai dėl apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote nekelia, juos būtina tinkamai nurašyti, sutvarkyti ir svarbiausia apie tai tinkamai informuoti Radiacinės saugos centro tvarkomą Registrą.