>
2024-03-19

Paskelbta 2023 m. valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo ataskaita

 

2023 m. atliktų valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo tyrimų rezultatų analizė parodė, kad aplinkos radiacinė būklė nepakito, didesnių nei įprastai radioaktyviųjų medžiagųkiekių aplinkoje nenustatyta. Monitoringo duomenys pateikti Europos Komisijai, Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisijai (HELCOM), kitoms suinteresuotoms užsienio ir Lietuvos institucijoms bei visuomenei.

Su visa 2023 m. valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo ataskaita galima susipažinti čia.