>
2024-02-20

Patikrintos RSC turimos branduolinės medžiagos

Šių metų vasario 14 d. Radiacinės saugos centre (toliau – RSC) lankėsi Europos Komisijos Euratom inspektorė Una Sprule ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) inspektorė Yun Li, kurios, vadovaudamosi Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnio nuostatomis, patikrino RSC turimas branduolines medžiagas, apskaitomas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos branduolinių medžiagų balanso zonoje WLTC.

Patikrinime taip pat dalyvavo ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos Branduolinių medžiagų kontrolės ir fizinės saugos skyriaus vyriausioji inspektorė Laima Narbutė, kuri yra atsakinga už Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų įgyvendinimą Lietuvoje.

Inspektorės, atlikę patikrinimą, nustatė, kad RSC turimos branduolinės medžiagos apskaitomos ir naudojamos laikantis teisės aktų reikalavimų.