>
2023-12-29

Patvirtintas 2024 m. patikrinimų planas

Radiacinės saugos centras (RSC) skelbia patvirtintą Radiacinės saugos priežiūros 2024 metų planą, kuriame pateikiamas planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašas. Su planu galima susipažinti RSC interneto svetainės skiltyje „Planuojami patikrinimai“.

RSC, viešai skelbdamas planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašus, siekia, kad planiniai patikrinimai taptų konsultaciniais ir įgautų veiklos audito pobūdį, tokiu būdu būtų mažinama administracinė našta verslui. Ūkio subjektas, iš anksto žinodamas apie veiklos patikrinimą, gali tinkamai pasirengti bei planuoti savo vykdomą veiklą.

 

Dėl iškilusių klausimų radiacinės saugos srityje ūkio subjektai visada gali kreiptis į RSC:

• Radiacinės saugos priežiūros skyrių, Kalvarijų g. 153, Vilnius,

tel. (8 5) 236 1936 #2 arba el. paštu [email protected];

• Radiacinės saugos priežiūros skyriaus specialistus Kaune, Aušros g. 44, Kaunas,

tel. +370 608 06187, +370 608 06198 arba el. paštu [email protected];

• Radiacinės saugos priežiūros skyriaus specialistus Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, Klaipėda,

tel. +370 608 06185 arba el. paštu [email protected];