>
2024-01-12

Radiacinės saugos centras primena apie galimybę teikti prašymus dėl radiologinių rodiklių geriamajame vandenyje stebėsenos nutraukimo

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (toliau – higienos norma HN 24:2023) reikalavimais, Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) yra įgaliotas derinti geriamojo vandens tiekėjų prašymus nutraukti tiekiamo geriamojo vandens radiologinių rodiklių stebėjimą.  

RSC primena, kad geriamojo vandens tiekėjai gali pasinaudoti higienos normos HN 24:2023 nustatyta tvarka ir teikti prašymus dėl radiologinių rodiklių geriamajame vandenyje stebėsenos nutraukimo kartu su žemiau išvardintais dokumentais:

  • radiologinių tričio ir indikacinės dozės rodiklių (58.1 ir 58.2 papunkčių reikalavimai) – kartu su laisvos formos prašymu, kuriame turi būti įvardintos vandenvietės, būtina pateikti ir 2 metų tyrimų protokolų kopijas ar tyrimų rezultatų suvestinę;
  • radiologinio radono rodiklio – teikiamas laisvos formos prašymas;
  • radiologinių tričio ir indikacinės dozės rodiklių visuose gręžiniuose iš vandeningojo sluoksnio, jeigu yra atlikti šio sluoksnio reprezentatyvių gręžinių radiologinių rodiklių tyrimai (58.1, 58.2 ir 58.3 papunkčių reikalavimai), – kartu su laisvos formos prašymu būtina pateikti ir hidrogeologų parengtą informaciją apie tai, iš kokių vandeningų sluoksnių eksploatuojamos vandenvietės ar atskiri gręžiniai, ir apie vandeningo sluoksnio homogeniškumą.

Prašymus nutraukti tiekiamo geriamojo vandens stebėjimą galima teikti el. paštu [email protected]. Kilus klausimų, maloniai prašome rašyti aukščiau nurodytu elektroninio pašto adresu arba skambinti tel. (8 5) 236 1936.