>
2024-03-20

Radiacinės saugos centro vaidmuo valstybės lygio civilinės saugos funkcinėse pratybose

Š. m. kovo 18 d. Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) kartu su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis dalyvavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos organizuotose valstybės lygio civilinės saugos funkcinėse pratybose. Jų metu vertintas  krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimas vykdyti Valstybiniame gyventojų apsaugos plane branduolinės ar radiologinės avarijos atveju nustatytas funkcijas, įvykus avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje .

Pratybų metu RSC vykdė šias funkcijas:

  • vertino radiologinės stebėsenos rezultatus ir teikė radionuklidų pernašos prognozės duomenis;
  • prognozavo gyventojų apšvitą ir teikė rekomendacijas dėl skubiųjų ir ankstyvųjų apsaugomųjų veiksmų gyventojams taikymo;
  • rengė antžeminės bei radiacinės žvalgybos iš oro programas;
  • pagal kompetenciją teikė konsultacijas kitoms pratybose dalyvavusioms institucijoms.

Pratybose daugiausia dėmesio skirta gyventojų evakavimui iš Baltarusijos AE avarijos poveikio zonos atliekant realius praktinius veiksmus: gyventojų surinkimą ir registravimą tarpiniuose evakavimo punktuose, užterštų gyventojų radioaktyviojo užterštumo kontrolę ir dezaktyvavimą bei jų priėmimą kolektyvinės apsaugos statiniuose.

Daugiau informacijos apie pasirengimą branduolinei ar radiologinei avarijai galite rasti: