BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Valstybės tarnautojų užduotys

1 užduotis: Siekiant gerinti veiklos vykdytojų pasitikėjimą Radiacinės saugos centru, kaip radiacinės saugos priežiūrą atliekančia institucija, ir stiprinant teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, reikalavimų vykdymo priežiūrą, pateikti paraišką Nacionaliniam akreditacijos biurui akredituoti Radiacinės saugos centrą standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai.

Vertinimo rodiklis: Pateikta paraiška Nacionaliniam akreditacijos biurui akredituoti Radiacinės saugos centrą standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31.

2 užduotis: Gerinant grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių dėl galimo jonizuojančiosios spinduliuotės neigiamo poveikio sveikatai valdymą, siekiant, kad teikiamos paslaugos būtų maksimaliai skaitmenizuotos ir vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1082 patvirtintas 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemones „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“, įgyvendinti projektą
,,Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro funkcionalumo tobulinimas, įdiegus avariją likviduojančių darbuotojų apšvitos dozių modulį“ ir pradėti įgyvendinti projektus ,,RSC mobiliųjų paslaugų teikimo, įskaitant radiologines ar branduolines avarijas, algoritmų parengimas ir įdiegimas“ bei ,,Visuomenės informuotumo ir atsparumo
galimos avarijos Baltarusijos atominėje elektrinėje atveju didinimas“.

Vertinimo rodiklis: Įgyvendintas projektas ,,Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių irdarbuotojų apšvitos registro funkcionalumo tobulinimas, įdiegus avariją likviduojančių darbuotojų apšvitos dozių modulį“ ir pradėti įgyvendinti projektai ,,RSC mobiliųjų paslaugų teikimo, įskaitant radiologines ar branduolines avarijas, algoritmų parengimas ir įdiegimas“ bei ,,Visuomenės informuotumo ir atsparumo galimos avarijos Baltarusijos atominėje elektrinėje atveju didinimas“.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31.

3 užduotis: Stiprinant Lietuvos pajėgumus rengiantis galimai branduolinei ar radiologinei avarijai Baltarusijos AE, vykdyti RADIS tinklo stočių atnaujinimą ir įsigyti Xe radioizotopų dujų automatinę matavimo stotį (SAUNA).

Vertinimo rodiklis: Įvykdyti įrangos pirkimai, parinktos vietos jos pastatymui bei pasirengta jos eksploatavimui.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31.

1 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti, kad būtų parengta vykdytos Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2017–2023 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-414 „Dėl 2017–2023 metų gyventojų ir darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, apšvitos stebėsenos programos patvirtinimo“, ataskaita.

Vertinimo rodiklis: Parengta vykdytos Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2017–2023 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-414 „Dėl 2017–2023 metų gyventojų ir darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, apšvitos stebėsenos programos patvirtinimo“, ataskaita.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-06-30.

2 užduotis: Organizuoti ir kontroliuoti valstybinio aplinkos monitoringo 2022 m. duomenų, gautų vadovaujantis Valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo vykdymo ir informacijos teikimo Europos Komisijai bei visuomenei tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-3003 „Dėl Valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo vykdymo ir informacijos teikimo Europos Komisijai bei visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka pateikimą Europos Komisijai iki 2023 m. spalio 31 d.

Vertinimo rodiklis: Organizuotas ir kontroliuotas valstybinio aplinkos monitoringo 2022 m. duomenų, gautų vadovaujantis Valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo vykdymo ir informacijos teikimo Europos Komisijai bei visuomenei tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-3003 „Dėl Valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo vykdymo ir informacijos teikimo Europos Komisijai bei visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka pateikimas, 100 proc., Europos Komisijai iki 2023 m. spalio 31 d.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-10-31.

3 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti, kad būtų įgyvendintos TATENA nacionalinio techninio bendradarbiavimo projekto LIT9019 „Galimybių reaguoti į branduolines ar radiologines avarijas stiprinimas“ priemonės.

Vertinimo rodiklis: Įgyvendintos TATENA nacionalinio techninio bendradarbiavimo projekto LIT9019 „Galimybių reaguoti į branduolines ar radiologines avarijas stiprinimas“ priemonės.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31.

4 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti, kad būtų gerinant grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių dėl galimo jonizuojančiosios spinduliuotės neigiamo poveikio sveikatai valdymą ir vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1082 patvirtintas 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemones „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“, užtikrinti projekte ,,RSC mobiliųjų paslaugų teikimo, įskaitant radiologines ar branduolines avarijas, algoritmų parengimas ir įdiegimas“ 2023 m. numatytų priemonių įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Įgyvendintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1082 patvirtintos 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“, užtikrintos projekte ,,RSC mobiliųjų paslaugų teikimo, įskaitant radiologines ar branduolines avarijas, algoritmų parengimas ir įdiegimas“ 2023 m. numatytos priemonės – 100 proc.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31.

5 užduotis: Rengiantis galimai branduolinei ar radiologinei avarijai Baltarusijos AE ir atsižvelgus į aktualias grėsmes (didelės ir labai didelės rizikos pavojus, nustatytus Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizėje), organizuoti ir koordinuoti dozės galios, paviršiaus taršos matuoklių, skaitmeninių dozimetrų ir individualiųjų dozimetrų įrangos įsigijimą.

Vertinimo rodiklis: Organizuoti viešieji pirkimai ir įsigyti dozės galios, paviršiaus taršos matuokliai, skaitmeniniai dozimetrai ir individualiųjų dozimetrų įranga.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-15.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-04