>

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS RAMUNĖS MARIJOS STASIŪNAITIENĖS 2024 METŲ TARNYBINĖS VEIKLOS LŪKESČIAI

1. Prisidedant prie kryptingos sveikatos sistemos antikorupcinės politikos ir tobulinant korupcijai atsparią aplinką RSC, organizuoti ir koordinuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą iki 2024-12-31.

2. Apsaugant Lietuvos gyventojų sveikatą nuo nepagrįstos apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote, koordinuoti radiacinės saugos priežiūros vykdymą, vertinant kaip ūkio subjektai, planuojantys ar vykdantys veiklą, laikosi teisės aktuose nustatytų radiacinės ir fizinės saugos reikalavimų iki 2024-12-31.

3. Įgyvendinant Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, stiprinti RSC pasirengimą radiologinių ir (ar) branduolinių avarijų valdyme ir radiologinių avarijų prevencijos srityse iki 2024-12-31.

4. Siekiant mažinti medicininę apšvitą, organizuoti ir koordinuoti iš e-sveikatos ESPBI sistemos gaunamų duomenų apie pacientams atliekamus tyrimus ir patiriamas apšvitas analizę bei jos pagrindu rekomendacijų dėl medicininės apšvitos optimizavimo ir diagnostinių apšvitos lygių keitimo būtinybės pateikimą iki 2024-12-31.

Atnaujinimo data: 2024-04-09