>

Radiacinės saugos centro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-612 „Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo“. 

Atnaujinimo data: 2023-11-23