Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai

Šakinis korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2023–2025 metų veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-813 „Dėl Šakinio korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

Radiacinės saugos centro vykdomų Šakinio korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2023–2025 metų veiksmų plano priede nurodytų priemonių įgyvendinimo 2023 metais ataskaita. Plačiau…

Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2023–2025 metų veiksmų planas, patvirtintas Radiacinės saugos centro direktoriaus 2023 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-55 „Dėl Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2023−2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2023 metais ataskaita. Plačiau…

Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa, patvirtinta Radiacinės saugos centro direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos patvirtinimo“.

Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos įgyvendinimo 2022 metų III–IV ketv. ataskaita. Plačiau…

Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos įgyvendinimo 2022 metų I–II ketv. ataskaita. Plačiau…

Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos įgyvendinimo 2021 metų III–IV ketv. ataskaita. Plačiau…

Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos įgyvendinimo 2021 metų I–II ketv. ataskaita. Plačiau…

Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2020–2024 metų programos įgyvendinimo 2020 metų III–IV ketv. ataskaita. Plačiau…

Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2020–2024 metų programos įgyvendinimo 2020 metų I–II ketvirčiais ataskaita. Plačiau…

Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2016–2019 metų programa (toliau – Programa), patvirtinta Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-75 „Dėl Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2016–2019 metų programos patvirtinimo“.

Radiacinės saugos centro 2019 m. III–IV ketv. įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių ataskaita. Plačiau…

Radiacinės saugos centro 2019 m. I–II ketv. įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių ataskaita. Plačiau…

Radiacinės saugos centro 2018 m. III–IV ketv. įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių ataskaita. Plačiau…

Radiacinės saugos centro 2018 m. I–II ketv. įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių ataskaita. Plačiau…

Radiacinės saugos centro 2017 m. III–IV ketv. įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių ataskaita. Plačiau…

Radiacinės saugos centro 2017 m. I–II ketv. įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių ataskaita. Plačiau…

Radiacinės saugos centro 2016 m. III–IV ketv. įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių ataskaita. Plačiau…

Radiacinės saugos centro 2016 m. I–II ketv. įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių ataskaita. Plačiau…

Atnaujinimo data: 2024-01-18