Interaktyvi pažintinė aplinka

Gyventojai gali savarankiškai gilinti žinias radiacinės saugos srityje

Radiacinės saugos centras stebi intensyvėjantį visuomenės domėjimąsi radiacine sauga, jos svarba kasdieniame gyvenime ir siekia šviesti Lietuvos gyventojus radiacinės saugos klausimais, todėl,  bendradarbiaudamas su Tarptautine atominės energijos agentūra, parengė gyventojams skirtus mokomuosius modulius „Kas yra jonizuojančioji spinduliuotė?“ ir „Radiologinės ir branduolinės avarijos“. 

Šių mokomųjų modulių tikslas – visiems suprantama kalba pristatyti jonizuojančiosios spinduliuotės tipus, jos panaudojimo kasdieniame gyvenime sritis ir apsisaugojimo būdus bei apžvelgti galimas radiologines ar branduolines avarijas, jų kilimo priežastis bei atsakingųjų institucijų veiksmus įvykus tokioms avarijoms.

Mokomieji moduliai yra paskelbti Tarptautinės atominės energijos agentūros NUCLEUS platformoje, prie kurios galima prisijungti nemokamai užsiregistravus šioje platformoje.

    Nuorodos į mokomuosius modulius (spauskite pavadinimą):

Kas yra jonizuojančioji spinduliuotė?

Radiologinės ir branduolinės avarijos

 Kilus klausimų dėl prisijungimo prie NUCLEAR platformos, galite atsisiųsti registracijos bei prisijungimo instrukciją paspaudę čia.    

Atnaujinimo data: 2024-01-23