Radiacinės saugos centro ataskaitos

Nuo 2001 m. Radiacinės saugos centras rengia metines veiklos, vykdant pagrindines funkcijas ir užtikrinant gyventojų ir darbuotojų radiacinę saugą, apžvalgas, skirtas valstybės ir savivaldybių institucijų ir radiacinės saugos specialistams, žmonėms, besidomintiems radiacinės saugos aktualijomis.

RSC veiklos metinės ataskaitos

Gyventojų ir darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinais, apšvitos stebėsenos ataskaitos

Profesinės apšvitos ataskaitos

Pacientų patiriamos apšvitos ataskaitos

Radono nulemtos žmonių apšvitos ataskaitos

Valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo ataskaitos

Atnaujinimo data: 2024-07-01