Atviri duomenys

1.    Apšvitą patiriančių darbuotojų gautų apšvitos dozių pasiskirstymas pagal profesijų grupes


https://data.gov.lt/dataset/apsvita-patirianciu-darbuotoju-gautu-apsvitos-doziu-pasiskirstymas-pagal-profesiju-grupes


2. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių pasiskirstymas pagal tipą savivaldybėse


https://data.gov.lt/dataset/jonizuojanciosios-spinduliuotes-generatoriu-pasiskirstymas-pagal-tipa-savivaldybese


3.    Radiacinės saugos centro atlikti radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimai


https://data.gov.lt/dataset/atliktu-inspekciniu-patikrinimu-sarasas


4.    Radiacinės saugos centro išduoti Leidimai vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas


https://data.gov.lt/dataset/radiacines-saugos-centro-isduotu-radioaktyviuju-medziagu-ir-radioaktyviuju-atlieku-vezimo-leidimu-sarasas


5.    Radiacinės saugos centro išduoti laikinieji leidimai vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais


https://data.gov.lt/dataset/radiacines-saugos-centro-isduotu-galiojanciu-laikinuju-leidimu-verstis-veikla-su-jonizuojanciosios-spinduliuotes-saltiniais-sarasas


6.    Radiacinės saugos centro išduotos licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais


https://data.gov.lt/dataset/radiacines-saugos-centro-isduotos-licencijos-vykdyti-veikla-su-jonizuojanciosios-spinduliuotes-saltiniais


7.    Radiacinės saugos centro registruotos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais


https://data.gov.lt/dataset/radiacines-saugos-centro-registruotos-veiklos-su-jonizuojanciosios-spinduliuotes-saltiniais.

Vidutinė aplinkos dozės galia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose, Ignalinos ir Kupiškio  rajonuose bei Vilniaus apskrityje

Čia galite rasti duomenis apie vidutines aplinkos dozės galios reikšmes, kurios apskaičiuotos, remiantis termoliuminescenciniu metodu išmatuotais aplinkos dozės ekvivalentais Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose, Ignalinos ir Kupiškio rajonuose bei Vilniaus apskrityje  (miestas/rajonas; vietovė/gatvė; matavimo laikotarpis nuo...iki; vidutinė aplinkos dozės galia, nSv/h). Duomenys atnaujinami du kartus per metus. 

Vidutinė aplinkos dozės galia

 

Atnaujinimo data: 2024-05-24