Knygos, brošiūros, ataskaitos ir pan.

 1. Leidinys „Radiacinės saugos rekomendacijos savanorių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) pajegoms, dalyvaujančioms likviduojant branduolinės ar radiologinės avarijos padarinius“, Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2023, 11p. (PDF versija čia).
 2. Leidinys  „Branduolinio ginklo sprogimo keliami pavojai: patarimai, kaip elgtis", Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2022, 7p. (PDF versija čia). 
 3. Lankstinukas „Radiacinės saugos centro rekomendacijos ambasadoms, kaip tinkamai pasirengti branduolinei ar radiologinei avarijai", Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2022, 2 p.
 4. Leidinys  „Kaip elgti sprogus  „nešvariai bombai"?" Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2022, 3 p. (PDF versija čia). 
 5. Leidinys  „Greitosios medicinos pagalbos įstaigų veiklos organizavimas teikiant būtinąją medicinos pagalbą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju", Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2022, 12 p. (PDF versija čia, versija spausdinti čia). 
 6. Lankstinukas  „Kalio jodido (KI) tablečių vartojimas įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai", Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2022, 5 p.
 7. Leidinys „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimas teikiant medicinos pagalbą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju”, Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2022, 19 p. (PDF versija čia).
 8. Lankstinukas „Dažniausiai užduodami klausimai apie pacientų radiacinę saugą atliekant medicinines rentgeno diagnostikos procedūras”, Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2022, 2 p.
 9. Infografikas „Kaip esame veikiami radono namuose ir darbe?”, Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2022
 10. Infografikas „Kaip taisyklingai nešioti individualųjį dozimetrą?”, Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2022, 2 p.
 11. Lankstinukas  „Dezaktyvavimo punktas. Kas tai?", Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2021.
 12. Leidinys „35-eri metai po Černobylio atominės elektrinės avarijos", Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2021.
 13. Leidinys „Po Fukušimos avarijos praėjo 10 metų: išmoktos pamokos, naujos branduolinių avarijų grėsmės", Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2021.  (Versija skaitymui internete čia).
 14. Plakatas „Biologinės dozimetrijos atlikimo eiga" , Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2021.
 15. Infografikas „Radiacinis fonas Lietuvoje", Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2021.
 16. Plakatas Kaip sužinoti radono kiekį patalpose“ , Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2021.
 17. Plakatas  „Kaip elgtis branduolinės avarijos atveju", Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2018.
 18. Lankstinukas  Radonas darbo vietoje: ką reikia žinoti darbdaviui ir darbuotojui?“, Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2018.
 19. Lankstinukas „Biologinė dozimetrija“, Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2018.
 20. Leaflet "Biological Dosimetry", Radaition Protection Centre, Vilnius, 2018
 21. Lankstinukas „Kaip atpažinti branduolinių ir radiologinių avarijų sukeltus pakenkimus“, Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2018.
 22. 21. Plakatas „Informacija pacientėms apie rentgeno diagnotiskos tyrimus, skiriamus nėštumo metu“, Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2017.
 23. Lankstinukas „Jonizuojančioji spinduliuotė“, Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2017.
 24. „Ką reiktų žinoti apie pasirengimą branduolinei avarijai?“, Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2017.
 25. Plakatas „Darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinė sauga". LĮ „Kriventa“, Vilnius, 2017.
 26. Plakatas „Su matavimo įrenginiais dirbančių darbuotojų radiacinė sauga". LĮ „Kriventa“, Vilnius, 2017.
 27. Konferencijos „Lietuvos radiacinės saugos infrastruktūros 20 metų pasiekimai ir iššūkiai" pranešimų medžiaga. Radiacinės saugos centras, Lietuvos radiacinės saugos draugija, Vilnius, 2017, 44 p.
 28. Radiacinės saugos centras (2016) „Radiacinė sauga odontologijoje", LĮ „Kriventa“, Vilnius, 2016. – 15 p.
 29. Radiacinės saugos centras (2016) „Jonizuojančioji spiduliuotė vartojamuosiuose gaminiuose", LĮ „Kriventa“, Vilnius, 8 p.
 30. Radiacinės saugos centras (2016) „Rentgeno spiduliuotė: ką reikia žinoti pacientams?", LĮ „Kriventa“, Vilnius, 2 p.
 31. Radiacinės saugos centras (2015) „Uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinė sauga“, Bendra Lietuvos ir Danijos UAB "Baltijos kopija", Vilnius, 16 p.
 32. Radiacinės saugos centras (2015) „Radonas ir  plaučių vėžys: ką reikia žinoti?“, LĮ „Žara", Vilnius, 2 p.
 33. Radiacinės saugos centras (2015) „Darbuotojų akių ir galūnių apšvitos stebėsena“, Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2 p.
 34. Radiacinės saugos centras (2015) „Pacientų saugos rekomendacijos rentgenodiagnostikoje“ , LĮ „Kriventa“, Vilnius, 7 p.
 35. 10 taisyklių. Tinkamas siuntimas atlikti kompiuterinės tomografijos (KT) tyrimą, Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2015. (Informacija gydytojams, skiriantiems pacientams kompiuterinės tomografijos procedūras).
 36. 10 taisyklių. Pacientų radiacinė sauga kompiuterinės tomografijos tyrimų metu, Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2015. (Informacija apie pacientų apšvitos mažinimą kompiuterinės tomografijos procedūrų metu).
 37. 10 taisyklių. Radiacinė sauga atliekant vaikų intervencinės radiologijos tyrimus, Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2015. (Informacija apie vaikų apšvitos mažinimą intervencinės radiologijos procedūrų metu).
 38. 10 taisyklių. Darbuotojų radiacinė sauga rentgenoskopijos procedūrų metu, Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2015. (Informacija apie darbuotojų, atliekančių intervencinės radiologijos procedūras, apšvitos mažinimą).
 39. 10 taisyklių. Pacientų radiacinė sauga atliekant rentgenoskopijos tyrimus, Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2015. (Informacija apie pacientų apšvitos mažinimą rentgenoskopijos procedūrų metu).
 40. Radiacinės saugos centras (2015) „Radiacinės saugos centro veiklos 2015–2017 metais strateginės gairės“, Radiacinės saugos centras, 3 p.
 41. Radiacinės saugos centras (2014) „Radiacinė sauga pramonėje“, LĮ „Kriventa“, Vilnius, 20 p.
 42. Ar saugi muitinėje taikoma rentgeno kontrolė?, Radiacinės saugos centras ir Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vilnius, 2014 m.
 43. Radiacinės saugos centras (2013) „Biologinė dozimetrija“ , LĮ „Kriventa“, Vilnius
 44. Radiation Protection Centre (2013) "Biological dosimetry", LĮ „Kriventa“, Vilnius
 45. Radiacinės saugos centras (2013) „Kaip atpažinti radiacinių avarijų sukeltus sveikatos pakenkimus“, LĮ „Kriventa“, Vilnius
 46. Radiacinės saugos centras (2011) „Darbuotojų apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote stebėsena", LĮ „Žara", Vilnius
 47. Radiacinės saugos centras (2010) "Metalo laužo radiologinės taršos kontrolė"
 48. Radiacinės saugos centras (2009) „Ar tai galėtų būti radioaktyvieji šaltiniai?“, LĮ „Kriventa“, Vilnius
 49. Radiacinės saugos centras (2009) „Ar pavojingas radonas? Ką reikėtų žinoti kiekvienam“, LĮ „Kriventa“, Vilnius, 7 p.
 50. Radiacinės saugos centras (2008) „Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, metalo laužo ir jo produkcijos radioaktyviosios taršos kontrolė“. Informacinis leidinys metalo laužą superkančių ir perdirbančių įmonių darbuotojams, LĮ „Kriventa“, Vilnius, 11 p.
 51. Radiacinės saugos centras (2008) „Saugus radioaktyviųjų medžiagų vežimas“, LĮ „Kriventa“, Vilnius, 11 p.
 52. (2006) „Radiacinės saugos optimizavimo (ALARA) atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo metu vadovas”, LĮ „Kriventa“, Vilnius, 36 p.
 53. Radiacinės saugos centras (2006) „Jonizuojančioji spinduliuotė“, Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2 p.
 54. Radiacinės saugos centras (2006) „Ką reikia žinoti apie pasirengimą branduolinei avarijai“, LĮ „Kriventa“, Vilnius, 8 p. (rusų kalba)
 55. Radiacinės saugos centras (2006) „Ką reikia žinoti apie pasirengimą branduolinei avarijai“, LĮ „Kriventa“, Vilnius, 8 p. (lietuvių kalba)
 56. Pirmoji Lietuvos ataskaita pagal Jungtinę panaudoto branduolinio kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvenciją. 2005 m. (anglų kalba).
 57. K.Tumosienė (2005) „Bendravimo ir informavimo krizės atveju vadovas”, LĮ „Kriventa“, Vilnius, 55 p.
 58. J.Žiliukas (2005) „Medicininė apšvita rentgenodiagnostinių tyrimų metu“ LĮ „Kriventa“, Vilnius, 8 p.
 59. V.Tovianskaja Požerskaja (2005) „Medicininė apšvita branduolinėje medicinoje“, LĮ „Kriventa“, Vilnius, 8 p.
 60. K.Tumosienė (2004) Lankstinukas „Radiacinė sauga “ LĮ „Kriventa“, Vilnius
 61. Trečiasis pranešimas apie Branduolinės saugos konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje. 2004 m. (anglų kalba)
 62. G.Morkūnas (2004) „Radiacinė sauga? Tai labai paprasta", LĮ „Kriventa“, Vilnius, 190 p.
 63. G.Klevinskas (2004) „Smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų atliekų perdirbimas ir saugojimas“, LĮ „Kriventa“, Vilnius, 16 p.
 64. T.Aalbers, G.Morkūnas, J.Žiliukas (2003) „Kokybės sistemų kūrimas ir diegimas rentgeno diagnostikos skyriuose. Metodinės rekomendacijos“, p. 32
 65. K.Zemkajus (2002) „Radiacinė sauga pramonėje“, LĮ „Kriventa“, Vilnius, 28 p.
 66. G.Klevinskas (2002) „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. Smulkiųjų gamintojų Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimai“, LĮ „Kriventa“, Vilnius, 24 p.
 67. G.Morkūnas, L.Pilkytė, J.Plyčiuraitienė-Plyčienė, G.Akerblom, B.Clavensjö (2002) „Radonas patalpose. Jo kiekio mažinimo būdai", LĮ „Kriventa“, Vilnius, 12 p.
 68. G. Morkūnas (2001) "Rentgeno diagnostikos procedūrų kabineto apsaugomųjų elementų storių skaičiavimas", leidykla "Mokslo aidai", Vilnius, 40 p.
 69. A. Mastauskas, R. Ladygienė, L. Pilkytė, G. Morkūnas (2000). Ataskaita "Maisto produktų, jų žaliavų ir kitų produktų bei medžiagų, galinčių įtakoti gyventojų ašvitą, taršos radionuklidais monitoringas", Vilnius, 12 p.
 70. B.Clavensjo, G.Akerblom, G.Morkūnas (1999) "Radonas patalpose. Jo kiekio mažinimo būdai", leidykla Litima, Vilnius, 128 p.
 71. V.Valiukėnas, E.Makariūnienė, G.Morkūnas (1999) "Jonizuojančiosios spinduliuotės ir radiacinės saugos terminų žodynas", 336 terminai, leidykla Litima,Vilnius, 152 p.
 72. Ignalinos atominės elektrinės uždarymas. Kas tai? Vilnius: Kriventa, 2007, 15 p. (lietuvių, latvių, rusų, baltarusių k.).

Radiacinės saugos centro informaciniai biuleteniai:

1. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 24 (2022). (Radioaktyviųjų medžiagų patekimas į aplinką; avarinės parengties zonos ir avarinio planavimo atstumai; Baltarusijos AE avarijos galimas poveikis Lietuvos žmonių sveikatai; valstybinis radiologinis aplinkos monitoringas.). PDF versiją galite atsisiųsti čia.

2. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 23 (2021). (Jonizuojančiosios spinduliuotės naudojimas veterinarijoje; Spindulinė diagnostika veterinarijoje; spindulinė terapija veterinarijoje, radiacinė sauga veterinarijoje).  PDF versiją galite atsisiųsti čia.

3. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 22 (2020). (Branduolinių ir radiologinių avarijų sukelti pakenkimai sveikatai; Apšvitos nustatymas biologinės dozimetrijos metodais). 

4. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 21 (2016). (Lietuvos dirvožemio užterštumo, likusio po Černobylio AE avarijos, tyrimai ir užterštumo nulemtos gyventojų apšvitos vertinimas; Dirvožemio foninio užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis tyrimai teritorijose, kurios patenka į planuojamų statyti atominių elektrinių galimos įtakos zonas; Radiacinės saugos mokymas ir švietimas).

5. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 20 (2016). (Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių taikymo pramonėje aspektai. Pagrindiniai radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principai, smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimai. Radiacinės saugos centro veikla tvarkant smulkiųjų gamintojų radioaktyviąsias atliekas).

6. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 19 (2015). (Esamoji apšvitos situacija Lietuvoje ir Lietuvos gyventojų dabartiniu metu patiriama apšvita).

7. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 18 (2015). (Profesinės apšvitos mažinimo būdai, tvarka, ir medicinos darbuotojų gaunamos apšvitos dozės ir jų vertinimas. Profesinės apšvitos mažinimo būdai rentgenodiagnostikoje, branduolinėje medicinoje ir spindulinėje terapijoje).

8. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 17 (2014). (RSC pasiekimai vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūrą. Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės sistemos optimizavimas. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, įrangos ar kitų įtaisų radiacinės saugos atitikties nustatymas. Patalpų, kuriose planuojama naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, projektavimas. Nenaudojamų  rentgenodiagnostikos aparatų nurašymo tvarka).

9. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 16 (2014). (Kas laikoma branduolinės energetikos objektu (BEO)? Kiek BEO veikia Lietuvoje? BEO radiologinis poveikis gyventojams. Radioaktyviųjų medžiagų išmetimų į aplinką iš BEO teisinis reglamentavimas. Ignalinos AE vykdoma išmetimų kontrolė; RSC veikla užtikrinant gyventojų radiacinę saugą dėl galimo BEO poveikio. Uždarytoji Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla. Kokią apšvitą Lietuvos gyventojai gauna iš kitų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių?).

10. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 15 (2013). (Pacientas ir radiacinė sauga: rentgenodiagnostika, kompiuterinė tomografija, intervencinės radiologijos procedūros, branduolinė medicina, spindulinė terapija, nėščiosios ir vaikai).

11. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 14 (2012). (Gyventojų apsauga įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai. Plataus vartojimo gaminiai ir jų įtaka žmogaus sveikatai ir radiacinės saugos užtikrinimas).

12. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 13 (2012). (Gyventojų apšvitos stebėsena Lietuvoje. Apšvita iš gamtinės kilmės radionuklidų. Apšvita iš dirbtinės kilmės radionuklidų. Būsimų atominių elektrinių kaimyninėse šalyse galimos įtakos gyventojų apšvitai vertinimas).

13. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 12 (2012). (Intervencinė radiologija (IR). IR procedūrų metu gautos apšvitos vertinimo dydžiai ir vienetai bei pacientų patiriama apšvita. IR darbuotojų gaunama apšvita. Jonizuojančioji spinduliuotė ir katarakta. Darbuotojų ir pacientų apšvitos optimizavimo pricipai).

14. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 11 (2012) (Radiacinės saugos aspektai vykdant atrankinės mamografijos patikros dėl krūties vėžio programą. Darbuotojų ir pacientų radiacinės saugos priemonės taikant pozitronų emisijos tomografijos metodą. Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo naujienos).

15. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 10 (2011). (Gamtinės kilmės radioaktyviosios medžiagos arba NORM problema).

16. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 9 (2011). (Medicininiai radiologinių avarijų aspektai. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos užtikrinimo aspektai. Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimas. Naujienos).

17. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 8 (2011). (Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras. Valstybinė radiacinės saugos priežiūra. Neformalusis radiacinės saugos  mokymas Lietuvoje. Darbuotojų žinių radiacinės saugos srityje vertinimas (2010 m. analizė).

18. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 7 (2011). (Pacientas ir radiacinė sauga. Rentgenodiagnostika. Kompiuterinė tomografija. Itervencinės radiologijos procedūros. Branduolinė medicina. Spindulinė terapija. Nėščiosios ir vaikai. Pacientų radiacinė sauga medicinoje).

19. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 6 (2010). (Metalų laužas ir radiacinė sauga. Lietuvos orlaivių įgulų narių radiacinė sauga. Naujienos).

20. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 5 (2009) (Ignalinos AE uždarymo aspekatai. Radiologinė aplinkos stebėsena, jos rezultatai ir įtaka gyventojų apšvitai uždarant Ignalinos AE).

21. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 4 (2009). (Profesinė apšvita: darbuotojų apšvitos dozių ribos, patalpos, darbuotojai, individualiosios apsaugos priemonės. Profesinės apšvitos stebėsena. Darbo vietų stebėsena. Išorinės apšvitos stebėsena. Vidinės apšvitos stebėsena. Profesinės apšvitos valstybinis reglamentavimas, priežiūra ir kontrolė).

22. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 3 (2008).(Rentgenodiagnostika. Medicinė apšvita rengenodiagnostikoje. Pacientų gaunamos apšvitos tyrimai rentgenografijoje. Pacienčių gaunamos apšvitos tyrimai mamografijoje. Kokybės kontrolė ir laidavimas. Naujienos).

23. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 2 (2008).(Radonas patalpose. Kosminė spinduliuotė. išorinė apšvita. Gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų lemiamos apšvitos įvertinimas. Radonas ir rūkymas. Naujienos).

24. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 1 (2008). (RSC struktūra, veikla, radiacinę saugą reglamentuojantys teisės aktai. Įvykiai ir datos. Naujienos).

Radiacinės saugos centro veiklos ataskaitos:

1. 25-eri Radiacinės saugos centro veiklos metai, Radiacinės saugos centras (2023), 59 p. (lietuvių k.) (elektroninė versija čia)

2. 25th years of Radiation Protection Centre, (2023), 59 p. (anglų k.)

3. Radiacinės saugos centro 2021 metų veiklos ataskaita, Radiacinės saugos centras (2022), 49 p. (lietuvių k.)

4. Radiacinės saugos centro 2021 metų veiklos ataskaita, Radiacinės saugos centras (2022), 49 p.(anglų k.)

5. Radiacinės saugos centro 2020 metų veiklos ataskaita, Radiacinės saugos centras (2021), 35 p. (lietuvių k.)

6. Radiacinės saugos centro 2019 metų veiklos ataskaita, Radiacinės saugos centras (2020), 37 p. (lietuvių k.)

7. Radiacinės saugos centro 2019 metų veiklos ataskaita, Radiacinės saugos centras (2020), 37 p. (anglų k.)

8. Radiacinės saugos centro 2018 metų veiklos ataskaita, Radiacinės saugos centras (2019), 37 p. (lietuvių k.)

9. Radiacinės saugos centro 2018 metų veiklos ataskaita, Radiacinės saugos centras (2019), 37 p. (anglų k.)

10. Radiacinės saugos centro 2017 metų veiklos ataskaita, Radiacinės saugos centras (2018), 28 p.

11. Radiacinės saugos centro 20 veiklos metų, Radiacinės saugos centras (2017), 56 p.

12. Radiacinės saugos centro 2015 metų veiklos ataskaita, Radiacinės saugos centras (2016), 66 p.

13. Radiacinės saugos centro 2014 metų veiklos ataskaita (2014), Radiacinės saugos centras, 48 p.

14. Radiacinės saugos centro 2013 metų veiklos ataskaita (2014), Radiacinės saugos centras, 48 p.

15. Radiacinės saugos centro 2012 metų veiklos ataskaita (2013), Radiacinės saugos centras, 56 p.

16. Radiacinės saugos centro 2011 metų veiklos ataskaita (2012), Radiacinės saugos centras, 56 p.

17. Radiacinės saugos centro 2010 metų veiklos ataskaita (2011), Radiacinės saugos centras, 48 p.

18. Radiacinės saugos centro 2009 metų veiklos ataskaita (2010), Radiacinės saugos centras, 48 p.

19. Radiacinės saugos centro 2008 metų veiklos ataskaita (2009), Radiacinės saugos centras, 43 p.

20. Radiacinės saugos centro 2007 metų veiklos ataskaita (2008), Radiacinės saugos centras, 44 p.

21. Radiacinės saugos centro 10 veiklos metų“ (2007) Radiacinės saugos centras, 60 p.

22. Radiacinės saugos centro 2005 metų veiklos ataskaita (2006), Radiacinės saugos centras, 48 p.

23. Radiacinės saugos centro 2004 metų veiklos ataskaita (2005), Radiacinės saugos centras, 45 p.

24. Radiacinės saugos centro 2003 metų veiklos ataskaita (2004), Radiacinės saugos centras, 44 p.

25. Radiacinės saugos centro 2002 metų veiklos ataskaita (2003), Radiacinės saugos centras, 38 p.

26. Radiacinės saugos centro 2001 metų veiklos ataskaita (2002), Radiacinės saugos centras, 40 p.

27. Radiacinės saugos centro 2000 metų veiklos ataskaita (2001), Radiacinės saugos centras, 34 p.

Atnaujinimo data: 2023-11-23