>

Kitos paslaugos ir įkainiai

Kitos paslaugos

1. Dozės galios darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje tyrimai,

2. Radioaktyviojo užterštumo darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje tyrimai,

3. Radionuklidų aktyvumų žmogaus kūne viso kūno skaitikliu ir radiocheminiais metodais tyrimai,

4. Pacientų dozių (paviršiaus įėjos dozių) rentgeno diagnostikoje matavimai,

5. Dozės ir ploto sandaugų matavimai,

6. Visuminio alfa ir beta aktyvumo koncentracijos matavimai mėginiuose,

7. Radono aktyvumo koncentracijos patalpų ore, grunte ir vandenyje tyrimai,

8. Negatoskopų skaisčio ir rentgeno filmų ryškinimo proceso kokybės kontrolės matavimai,

9. Radiacinės saugos mokymas,

10. Radiacinės saugos ekspertizė.

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 621 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose“.

Atnaujinimo data: 2024-03-21