>

Informacijos rinkmenos

Asmenys, kurių duomenys tvarkomi Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre, gali susipažinti su savo asmens duomenimis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Atnaujinimo data: 2024-03-21