Paskatinimai ir apdovanojimai

2016 m. kovo 8 d. 1 Radiacinės saugos centro darbuotojas apdovanotas černobyliečių fondo „Mūsų krantas“ ordino „Visuomenės labui“ Bronziniu kryžiumi už visuomenei naudingą darbą, labdaringą veiklą ir pagalbą černobyliečiams.

2016 m. balandžio 26 d. Medicinos darbuotojų dienos proga 2 Radiacinės saugos centro darbuotojai apdovanoti padėkos raštu už ilgametį, nuoširdų ir sąžiningą darbą užtikrinant gyventojų radiacinę saugą.

2016 m. gegužės 3 d.  už nuopelnus sveikatos apsaugai 1 Radiacinės saugos centro darbuotojui suteiktas Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas ir įteiktas garbės ženklas.

2017 m. kovo 16 d. 1 Radiacinės saugos centro darbuotojas apdovanotas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro padėka už atsakingą, profesionalų ir svarų indėlį į Lietuvps sveikatos sistemos plėtrą.

2017 m. gegužės 2 d.  už nuopelnus sveikatos apsaugai 1 Radiacinės saugos centro darbuotojui suteiktas Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas ir įteiktas garbės ženklas.

2017 m. gegužės 25 d. Radiacinės saugos centro veiklos 20 metų jubiliejaus proga 1 Radiacinės saugos centro darbuotojas apdovanotas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro padėka už ilgametį ir atsakingą darbą, profesionalumą ir svarų indėlį į Lietuvos sveikatos sistemos plėtrą.

2017 m. gegužės 30 d. 75 metų jubiliejaus proga 1 Radiacinės saugos centro darbuotojas apdovanotas padėkos raštu už nuoširdų ir sąžiningą darbą, energiją ir pastangas gerinant Radiacinės saugos centro kolektyvo darbo sąlygas ir kuriant aplinką.

2017 m. gegužės 30 d. Radiacinės saugos centro veiklos 20 metų sukakties proga 3 Radiacinės saugos centro darbuotojai apdovanoti padėkos raštais už už sąžiningą ir profesionalų darbą užtikrinant gyventojų radiacinę saugą.

2018 m. liepos 5 d. 50 metų jubiliejaus proga 1 Radiacinės saugos centro darbuotojas apdovanotas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro padėkos raštu už ilgametį ir atsakingą darbą, profesionalumą ir svarų indėlį į Lietuvos sveikatos sistemos plėtrą.

2018 m. gruodžio 4 d. 1 Radiacinės saugos centro darbuotojas apdovanotas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Valstybinės  priešgaisrinės  gelbėjimo  tarnybos pasižymėjimo ženklu ,,Už nuopelnus gyventojų saugai“ už geranorišką ir efektyvų bendradarbiavimą bei nuopelnus gyventojų saugai.

2019 m. lapkričio 26 d.  1 Radiacinės saugos centro darbuotojas apdovanotas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padėka už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir svarų indėlį į valstybinio lygio funkcinių pratybų „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“ organizavimą.

2019 m. gruodžio 6 d. 8 Radiacinės saugos centro specialistai apdovanoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro padėkos raštais už dalyvavimą Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių situacijų centro valstybinio lygio civilinės saugos funkcinėse pratybose „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmų įvykus branduolinei avarijai atominėje elektrinėje, esančioje Baltarusijos Respublikos teritorijoje“.

2020 m. birželio 8 d. už nuopelnus sveikatos apsaugai 1 Radiacinės saugos centro darbuotojui suteiktas Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas ir įteiktas garbės ženklas. 

2020 m. gruodžio 7 d. 60 metų jubiliejaus proga 1 Radiacinės saugos centro darbuotojas apdovanotas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro padėkos raštu už ilgametį ir atsakingą darbą, profesionalumą ir svarų indėlį į Lietuvos sveikatos sistemos plėtrą.

2022 m. balandžio 28 d. už nuopelnus sveikatos apsaugai 1 Radiacinės saugos centro darbuotojui suteiktas Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas ir įteiktas Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklas.

2022 m. spalio 6 d., minint Radiacinės saugos centro 25-erių metų veiklos sukaktį, 26 Radiacinės saugos centro darbuotojams pareikšta padėka už ilgametį ir prasmingą darbą radiacinės saugos srityje, profesionalumą, išmintį ir kantrybę saugant Lietuvos žmonių sveikatą.

2023 m. gruodžio 15 d. 1 Radiacinės saugos centro darbuotojas apdovanotas Vilniaus medicinos draugijos garbės nario profesoriaus Vlado Kviklio vardiniu diplomu už vertingą higienisto darbą, įdiegtą į praktiką „Radiacinės saugos priežiūros sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje“.

Atnaujinimo data: 2024-01-18