LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS, RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS IR VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAI

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus, Radiacinės saugos centro direktoriaus ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. V-84/V-109/22.3-177 „Dėl Pasikeitimo informacija apie gresiančią ar įvykusią branduolinę ar radiologinę avariją tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atnaujinimo data: 2024-01-16