Rekomendacijos

Akies lęšiuko gautos lygiavertės dozės įvertinimo rekomendacijos ir akių apsauginės priemonės

Pacientų gautos apšvitos medicininių rentgenodiagnostikos procedūrų metu vertinimo metodines rekomendacijos

Europos diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijų rekomendacijos (1 skyrius)

Pacientų saugos rekomendacijos rentgenodiagnostikoje

Pagalbinių priemonių atliekant rentgenodiagnostikos procedūras veterinarijoje naudojimo rekomendacijos

Radiacinės saugos centras siūlo susipažinti su išverstais į lietuvių kalbą Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) parengtais plakatais, kuriuose pateikta svarbiausia informacija apie priemones, padedančias mažinti darbuotojų ir pacientų apšvitą:

Atnaujinimo data: 2023-11-23