Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. V-1153 „Dėl 2024–2029 metų gyventojų ir Teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo vertinimas antikorupciniu požiūriu ir teisinio reguliavimo trūkumų, galinčių sudaryti prielaidas korupcijai, nustatymas (teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas) – korupcijos prevencijos priemonė, atliekama Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, kai norminiais teisės aktų projektais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Vadovaujantis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo Radiacinės saugos centre tvarkos aprašu, patvirtintu Radiacinės saugos centro direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-27 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo Radiacinės saugos centre tvarkos aprašo patvirtinimo“, Radiacinės saugos centras atlieka norminių teisės aktų, kurie tvirtinami Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymu, projektų antikorupcinį vertinimą Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais.

Atnaujinimo data: 2024-01-18