Informacijos apie asmenį surinkimas

Asmenis į pareigas priimančio vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys. 

Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį Radiacinės saugos centre (toliau – RSC) pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje, pateikimas į pareigas asmenį skiriančiam ar paskyrusiam RSC direktoriui (informacija apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį RSC direktoriaus pareigas, pateikimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui) – Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatyta korupcijos prevencijos priemonė, kuri atliekama, siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę RSC.

Informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį RSC pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje, pagal rašytinį prašymą teikia Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba.

RSC pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašas, patvirtintas RSC direktoriaus2021 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. V-94 „Dėl Radiacinės saugos centro pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašo patvirtinimo“.

Eil.

Nr.

Pareigybė

1.

RSC direktoriaus pavaduotojas

2.

RSC departamento direktorius

3.

RSC skyriaus vedėjas

4.

Vyriausiasis specialistas

(- kuris paskirtas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingu asmeniu;

- priklausantis administracijos padaliniui, atsakingam už finansų valdymą ir (ar) kontrolę;

- kurio bent viena iš funkcijų susijusi su viešųjų pirkimų organizavimu ir (ar) vykdymu)

Atnaujinimo data: 2023-11-23