Visuomenės informavimas

RSC specialistai visuomenei informuoti skiria daug dėmesio: rengia informacinius pranešimus radiacinės saugos klausimais, organizuoja seminarus, taip pat moksleivius ir studentus supažindina su RSC veikla, bendrauja su žurnalistais ir dalyvauja įvairiose televizijos ir radijo laidose.

Visuomenės informavimas radiacinės saugos klausimais

2018–2022 m. RSC interneto svetainėje aktualiais radiacinės saugos klausimais kasmet paskelbiama po daugiau nei 90 informacinių pranešimų. 2022 m. interneto svetainėje paskelbti 102 informaciniai pranešimai, dalis jų publikuoti ir kitose visuomenės informavimo priemonėse, Lietuvos savivaldybių bei didžiuosiuose naujienų portaluose. RSC specialistų komentarai radiacinės saugos tema buvo matomi televizijoje (22 interviu) ir girdimi radijuje (10 interviu). Taip pat buvo teikiami atsakymai į visuomenei rūpimus klausimus ir duodami interviu žurnalistams atsakant į dažniausiai užduodamus radiacinės saugos klausimus, kurie publikuoti įvairiuose naujienų portaluose (85 informaciniai pranešimai).

2020 m. pabaigoje pradėjus eksploatuoti Baltarusijos AE, socialinėje erdvėje pagausėjo pranešimų apie galimai įvykusias avarijas Baltarusijos AE ir būtinybę Lietuvos gyventojams saugotis nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. RSC specialistai, vertindami tokius pranešimus, skubiai reagavo ir teikė informaciją gyventojams.

2 pav. Visuomenės informavimas 2022 m.

Stiprinant komunikacinių žinučių radiacinės saugos klausimais sklaidą, 2020 m. socialiniame tinkle „Facebook“ sukurta RSC paskyra, kurioje įvairiomis RSC veiklos temomis jau paskelbta beveik 360 įrašų. Taip pat per kelerius metus suburta ~20 tūkst. sekėjų auditorija, o skelbiamu turiniu pasiekta ~519 tūkst. socialinio tinklo vartotojų. Socialiniame tinkle nuolat didėja tikslinė auditorija ir aktyvėja bendravimas su ministerijomis, savivaldybėmis, visuomenės sveikatos biurais ir mokyklomis.

3 pav. RSC paskyros socialiniame tinkle „Facebook“ apžvalga 2020–2022 m.

Informuojant gyventojus apie galimybę stebėti radiacinį foną Lietuvoje, 2021 m. vykdyta komunikacijos kampanija #ŽinauKurTikrint, kurios šūkis „Žinodamas, kur pasitikrinti, būsi saugus!“. Apie šią kampaniją gyventojai turėjo galimybę matyti vaizdo ir garso įrašą Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) kanale. Siekdamas informuoti Lietuvos gyventojus, gyvenančius netoli BEO, 2018, 2019 ir 2022 m. RSC kartu su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) rengė susitikimus „Branduolinės energetikos objektų poveikis gyventojų saugai ir aplinkai“ su Ignalinos ir Zarasų rajonų bei Visagino savivaldybių atstovais ir gyventojais. Šių susitikimų dalyviai buvo supažindinti su Lietuvos gyventojų iš visų galimų šaltinių patiriama apšvita ir jos vertinimo rezultatais. RSC ir VATESI atstovai atsakė į gyventojų užduotus klausimus, taip pat buvo dalijami RSC išleisti leidiniai.


    

Susitikimai su Ignalinos ir Zarasų rajonų bei Visagino savivaldybių gyventojais

2022 m. kartu su Europos šalių ambasadų ir įvairių Lietuvos valstybės institucijų atstovais dalyvauta Vilniuje vykusioje Europos dienos šventėje. Renginio dalyviai supažindinti su RSC vykdoma veikla, matavimo prietaisais tikrinti gyventojų atsinešti daiktai ir konsultuota įvairiais radiacinės saugos klausimais. Minint 50-ąsias Romo Kalantos žūties metines, dalyvauta Kaune organizuotose interaktyviose pilietiškumo žaidynėse „Aš esu pareiga“, kurių dalyviai atliko RSC ir kitų institucijų parengtas praktines užduotis.

Pilietiškumo žaidynių „Aš esu pareiga“ ir Europos dienos šventės akimirkos

2018–2022 m., palaikant grįžtamąjį ryšį su gyventojais ir ūkio subjektais bei siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atliktos paslaugų gavėjų apklausos. Respondentų atsakymai į užduotus klausimus ir jų pateikti pasiūlymai, pastabos bei komentarai parodė, kad dauguma apklausos dalyvių RSC veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę įvertino gerai ir labai gerai. Per 25-erius veiklos metus radiacinės saugos klausimais išleista daug brošiūrų, lankstinukų, plakatų, kuriuos galite rasti čia.

Dalyvaudami įvairiose konferencijose, seminaruose, susitikimuose radiacinės saugos klausimais RSC specialistai nuolat rengia mokslinius straipsnius. 2018–2022 m. publikuoti 7 straipsniai, kurie paskelbti tiek užsienio, tiek Lietuvos specializuotuose leidiniuose. Visus publikuotus straipsnius galite rasti čia.

Atnaujinimo data: 2024-01-15