Teisės aktų naujienos

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. 527 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2024–2029 metų programos patvirtinimo“.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. V-490 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-612 „Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-448 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-447 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 112:2019 „Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-387 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-13 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1001 „Dėl Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-13 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1001 „Dėl Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2024 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. V-38 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-60 „Dėl Pagrįstos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2024 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. V-36 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-84 „Dėl Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo tvarkos aprašo ir Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2024 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. V-31 „Dėl Fizinių asmenų, turinčių asmens, turinčio teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo pažymėjimą ir (ar) asmens, turinčio teisę mokyti radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos, atestavimo pažymėjimą, kvalifikacijos tobulinimo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2024 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. V-30 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl Fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės ir (ar) radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos, atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo ir Fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės ir (ar) radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos, atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“.

Atnaujinimo data: 2024-06-28