Teisės aktų naujienos

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-13 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1001 „Dėl Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. V-1155 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. V-715 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 86:2005 „Radiacinės ir fizinės saugos reikalavimai naudojant nemedicininės paskirties jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. V-1153 Dėl 2024–2029 metų gyventojų ir apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos stebėsenos programos patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-945 „Dėl Lietuvos radono rizikos valdymo 2024–2030 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-919 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-819 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. V-922 „Dėl Nebranduolinės energetikos objektų, žemės ir pastatų, užterštų radionuklidais, dezaktyvacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-762 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 25 d. įsakymo Nr. 285 „Dėl Radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2023 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-669/22.3-88 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-1271/22.3-139 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. V-417 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2023 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V-86 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-3 „Dėl Nepageidaujamų įvykių, sukėlusių ar galėjusių sukelti nepagrįstą ir/ar neplanuotą pacientų apšvitą, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose spindulinės terapijos paslaugas, registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2023 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. V-82 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-60 „Dėl Pagrįstos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Atnaujinimo data: 2024-01-09