Vienas svarbiausių radiacinės saugos sistemos elementų, padedančių nustatyti, ar reikia imtis radiacinės saugos priemonių ir įvertinti jų efektyvumą, yra įvairių veiksnių, susijusių su jonizuojančiąja spinduliuote, tyrimai ir bandymai, kurie yra sudėtinė jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio vertinimo ir ekspertizės dalis.

Radiacinės saugos centre sukurta tyrimų ir bandymų sistema, atitinkanti Lietuvos poreikius, t. y., ją kuriant buvo atsižvelgta į praktinės veiklos rūšis, galimus žmonių apšvitos būdus, teisės aktų reikalavimus, radiacinės saugos problemas, kurios gali iškilti ateityje. Kuriant šią sistemą, buvo atsižvelgta į kitų institucijų patirtį.

Šiuo metu Radiacinės saugos centre atliekami tokie tyrimai:

 • individualiųjų dozių ekvivalentų Hp(10), Hp(3), Hp(0,07);

 • radionuklidų aktyvumo žmogaus kūne viso kūno skaitikliu ir radiocheminiais metodais;

 • radionuklidų aktyvumo skydliaukėje;

 • aplinkos dozių ekvivalento;

 • pacientų dozių (paviršiaus įėjos dozių) rentgeno diagnostikoje;

 • dozės ir ploto sandaugos;

 • kompiuterinės tomografijos dozės indekso;

 • gama spektrometrijos (įvairiuose ėminiuose);

 • Sr90/Y90 aktyvumo koncentracijos (įvairiuose ėminiuose);

 • H3 aktyvumo koncentracijos (įvairiuose ėminiuose);

 • visuminio alfa ir visuminio beta aktyvumo koncentracijos (įvairiuose ėminiuose);

 • radono aktyvumo koncentracijos patalpose, grunte ir vandenyje;

 • gama ir beta radionuklidų aktyvumo koncentracijos ore;

 • nežinomos kilmės radioaktyviųjų medžiagų radionuklidinės sudėties;

 • branduolinio kuro įsodrinimo;

 • lygiavertės dozės ir dozės galios bei paviršaus radioaktyviojo užterštumo;

 • apšvitos vertinimas citogenetiniais tyrimais.

 

Šiuo metu Radiacinės saugos centre atliekami tokie bandymai:

 • rentgeno aparatų parametrų, lemiančių pacientų dozes ir rentgeno vaizdo kokybę;

 • negatoskopų skaisčio ir rentgeno filmų ryškinimo proceso kokybės kontrolės.


Daug dėmesio skiriama tyrimų ir bandymų kokybei užtikrinti. Radiacinės saugos centras yra akredituotas tyrimams ir bandymams atlikti pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025:2018.

Tyrimų ir bandymų rezultatai pateikiami moksliniuose straipsniuose ir pranešimuose, naudojami rengiant radiacinės saugos teisės aktus ir rekomendacijas.
Visų tyrimų ir bandymų rezultatai, reikalui esant, naudojami galimoms žmonių apšvitos dozėms skaičiuoti, o tai – savo ruožtu, leidžia nustatyti, kokių radiacinės saugos priemonių reikia imtis.

Atnaujinimo data: 2024-06-11