Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas – procedūra, kuria nustatomi korupcijos rizikos veiksniai Radiacinės saugos centro veikloje.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsniu ir atsižvelgiant į Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“.

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. liepos 27 d. raštu Nr. 10-3404 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo atlikimo“ pateiktą pavedimą, Radiacinės saugos centras 2022 m. III ketvirtį nustatė korupcijos pasireiškimo tikimybę fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos ir (ar) radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos, atestavimo srityje.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo

Korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo priemonių planas

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. liepos 21 d. raštą Nr. (1.1.21.60E) 10-4189 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“, Radiacinės saugos centras 2021 m. III ketvirtį nustatė korupcijos pasireiškimo tikimybę veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, įteisinimo srityje.

Motyvuota išvada dėl Radiacinės saugos centro veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo

Korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo priemonių, kurių būtina imtis didelei korupcijos pasireiškimo tikimybei šalinti, planas (2021 m.).

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-1633 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ 1.1.1.1 papunktį, 2020 m. III ketvirtį Radiacinės saugos centras nustatė korupcijos pasireiškimo tikimybę įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos ir administravimo bei tokios įslaptintos informacijos fizinės apsaugos įgyvendinimo srityje.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Radiacinės saugos centro veikloje aprašymas (2020 m.).

Korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo priemonių, kurių būtina imtis didelei korupcijos pasireiškimo tikimybei šalinti, planas (2020 m.).

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-830 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ 1.1 papunktį, Radiacinės saugos centras 2019 m. III ketvirtį nustatė korupcijos pasireiškimo tikimybę šiose Radiacinės saugos centro veiklos srityse:

1) personalo valdymo ir administravimo srityje;

2) įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolės, vykdant nepavaldžių subjektų priežiūrą, srityje;

3) viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Radiacinės saugos centro veikloje aprašymas (2019 m.).

Korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo priemonių, kurių būtina imtis didelei korupcijos pasireiškimo tikimybei šalinti, planas (2019 m.).

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-717 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ 1.1 ir 1.2 papunkčius, Radiacinės saugos centras 2018 m. III ketvirtį nustatė korupcijos pasireiškimo tikimybę šiose Radiacinės saugos centro veiklos srityse:

1) Radiacinės saugos centro atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje;

2) Radiacinės saugos centro funkcijų, susijusių su leidimų ir licencijų išdavimu, organizavimo ir vykdymo srityje.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Radiacinės saugos centro atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje aprašymas (2018 m.).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Radiacinės saugos centro funkcijų, susijusių su leidimų ir licencijų išdavimu, organizavimo ir vykdymo srityje aprašymas (2018 m.).

Korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo priemonių ir (ar) priemonių, kurių būtina imtis didelei korupcijos pasireiškimo tikimybei Radiacinės saugos centro atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo bei Radiacinės saugos centro funkcijų, susijusių su leidimų ir licencijų išdavimu, organizavimo ir vykdymo srityse šalinti, planas (2018 m.)

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-556 „Dėl korupcijos tikimybės nustatymo 2017 metais“ 1.1  papunktį, Radiacinės saugos centras 2017 m. III ketvirtį nustatė korupcijos pasireiškimo tikimybę Radiacinės saugos centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Radiacinės saugos centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje aprašymas (2017 m.).

Korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo priemonių ir/ar priemonių, kurių būtina imtis didelei korupcijos pasireiškimo tikimybei Radiacinės saugos centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje šalinti, planas (2017 m.).

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-889 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2016 metais“ 1.4 ir 2.2 papunkčius, Radiacinės saugos centras 2016 m. III ketvirtį nustatė korupcijos pasireiškimo tikimybę leidimų įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, vežti tranzitu ar vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas išdavimo srityje.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo leidimų įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, vežti tranzitu ar vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas išdavimo srityje aprašymas (2016 m.).

Korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo priemonių bei priemonių, kurių būtina imtis didelei korupcijos pasireiškimo tikimybei leidimų įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, vežti tranzitu ar vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas išdavimo srityje Radiacinės saugos centre šalinti, planas (2016 m.)

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-384 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2015 metais“ 1.4 ir 2.2 papunkčius, Radiacinės saugos centras 2015 m. III ketvirtį nustatė korupcijos pasireiškimo tikimybę radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos objektus, žemės ūkio objektų ir atliekant mokslinius tyrimus kontrolės ir leidimų išmesti į aplinką radionuklidus išdavimo srityje.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos objektus, žemės ūkio objektų ir atliekant mokslinius tyrimus kontrolės ir leidimų išmesti į aplinką radionuklidus išdavimo srityje aprašymas (2015 m.).

Korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo priemonių bei priemonių, kurių būtina imtis didelei korupcijos pasireiškimo tikimybei Radiacinės saugos centre radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos objektus, žemės ūkio objektų ir atliekant mokslinius tyrimus kontrolės ir leidimų išmesti į aplinką radionuklidus išdavimo srityje šalinti, planas (2015 m.).

Atnaujinimo data: 2023-11-23