Radiacinės saugos centro darbo apmokėjimo sistemos aprašas, patvirtintas Radiacinės saugos centro direktoriaus 2024 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-4 „Dėl Radiacinės saugos centro darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“.

PareigybėVidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis Darbuotojų 
2023 m. 2024 m. I ketv.skaičius                2024 03 31
Karjeros valstybės tarnautojai
Įstaigos vadovas
Įstaigos vadovo pavaduotojas4238.945265.711
Departamento direktorius4138.334103.381
Patarėjas2839.452850.461
Skyriaus vedėjas2969.362935.487
Vyriausiasis specialistas2135.072244.8323
Vyresnysis specialistas 1624.901508.291
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Skyriaus vedėjas 1978.582078.201
A lygio specialistai1932.222081.2616
B lygio specialistai1546.621577.503
C lygio kvalifikuoti darbuotojai1542.681602.774

 

Atnaujinimo data: 2024-04-19