Radiacinės saugos centro darbo apmokėjimo sistemos aprašas, patvirtintas Radiacinės saugos centro direktoriaus 2024 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-4 „Dėl Radiacinės saugos centro darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“.

Pareigybė

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 

Darbuotojų 

2023 m. I ketv.

2023 m. II ketv.

2023 m. III ketv.

2023 m. IV ketv.

skaičius                2023 12 31

Karjeros valstybės tarnautojai

Įstaigos vadovas

Įstaigos vadovo pavaduotojas

4158.96

4158.96

4158.96

4478.88

1

Departamento direktorius

3832.69

4220.81

4249.91

4249.91

1

Patarėjas

2673.44

2799.30

2936.01

2949.03

1

Skyriaus vedėjas

2773.00

2931.94

3054.21

3118.28

6

Vyriausiasis specialistas

1925.36

2122.86

2237.26

2261.06

22

Vyresnysis specialistas 

1488.19

1663.96

1671.77

1675.67

1

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Skyriaus vedėjas 

1835.20

1949.90

2064.60

2064.60

1

A lygio specialistai

1645.22

1794.34

2018.78

2056.30

16

B lygio specialistai

1450.18

1525.30

1605.49

1605.49

3

C lygio kvalifikuoti darbuotojai

1438.56

1502.57

1578.83

1650.75

4

 

Atnaujinimo data: 2024-01-25