>

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VERTINIMO RODIKLIAI

Eil.

Nr.

Viešųjų pirkimų vertinimo rodikliai

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2024 m.

I ketv.

1.

Bendra viešiesiems pirkimams išleidžiama suma, Eur

25 005

57 374

773 398

354 964,01

1 429 363,57

6 187 119,40

 

85 373,74

2.

Tarptautinių pirkimų būdu sudaromų sutarčių vertė, Eur

0

0

0

0

1 158 333,90

5 549 874,33

0

3.

Supaprastintų pirkimų būdu sudaromų sutarčių vertė, Eur

0

0

702 071

108 851,60

239 385,78

0

0

4.

Mažos vertės pirkimų (virš 10 000 Eur be PVM) būdu sudaromų sutarčių vertė, Eur

17 968

49 992

65 354

226 974,99

0

441 263,17

 

85 373,74

5.

Pirkimų, vykdytų per Centrinę perkančiąją organizaciją, vertė, Eur

7 037

7 382

5 973

4 558,32

11 220,03

22 572,31

 

0

6.

Pirkimų, vykdytų per Centrinę perkančiąją organizaciją, skaičius

17

22

13

11

11

6

0

7.

Centralizuotų pirkimų skaičiaus dalis nuo visų pirkimų skaičiaus, procentais

96

95

54

40,7

30,6

20,7

0

8.

Centralizuotų pirkimų vertės dalis nuo visų pirkimų vertės, procentais

28,1

12,9

0,8

1,3

0,8

0,4

0

9.

Atliktų rinkos konsultacijų skaičiaus dalis nuo bendro įvykusių pirkimų skaičiaus, procentais

0

0

0

0

0

0

0

10.

Pirkimų, kuriems gautas tik vienas pasiūlymas, skaičius (neįskaitant centralizuotų pirkimų)

1

1

6

3

8

8

0

11.

Pirkimų „iš vieno tiekėjo“ skaičiaus dalis procentais (neįskaitant centralizuotų pirkimų)

100

100

54

18,8

22,2

34,8

20,0

12.

Pirkimai, kai ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas tik pagal kainą, procentais

28,6

0

 

Atnaujinimo data: 2024-03-28