>

REGIONINIAI TECHNINIO BENDRADARBIAVIMO SU TARPTAUTINE ATOMINĖS ENERGIJOS AGENTŪRA PROJEKTAI       

TATENA turi ištisą regioninių techninio bendradarbiavimo projektų sistemą. Skiriamasis šių projektų bruožas yra tai, kad aktualios problemos sprendžiamos bendromis daugelio šalių pajėgomis. Radiacinės saugos centras regioniniuose projektuose dalyvauja pagal savo kompetenciją.

Vieni svarbiausių tokių projektų yra regioniniai modeliniai projektai, kuriais valstybėse dalyvėse siekiama sukurti radiacinės saugos infrastruktūras. Lietuva buvo viena pirmųjų centrinės Europos šalių, sėkmingai įgyvendinusių tokį projektą. Radiacinės saugos centras yra TATENA „pasižymėjusių” centrų tinklo narys.

TATENA regioniniai techninio bendradarbiavimo projektai, kuriuos įgyvendinant dalyvauja Radiacinės saugos centras:

 RER2020022 projektas „Radiacinės saugos sistemos stiprinimas“.

 

 

LICENCIJAVIMO PROCESO MODERNIZAVIMO IR STANDARTIZAVIMO PROJEKTAS 

Projektas įgyvendinamas pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ veiklos „Viešųjų institucijų teikiamų elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą“, Projektų administravimo ir finansavimo taisykles  ir (arba) Finansinių priemonių įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“.

Projekto tikslas - padėti verslui greitai ir paprastai surasti informacijos apie reikalingas licencijas ir kuo daugiau paslaugų perkelti į elektroninę erdvę. Tai leis efektyviai vykdyti licencijų užsakymo, išdavimo ir kitus su licencijomis susijusius procesus.

Įgyvendinant projektą kartu su 21 partneriu, bus skaitmenizuota 115 licencijų išdavimo paslaugų, patobulinti Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro informacinės sistemos vedliai, suvienodinama licencijų paieškos ir išduotų licencijų peržiūros aplinka, sukurtas vieningas portalas, skirtas visai informacijai apie licencijas.

Šie pokyčiai padės išspręsti licencijavimo proceso ir paraiškų pateikimo elektroniniu būdu problemas bei sumažins administracinę naštą institucijoms bei verslui.

Slide2 (Informacija internetiniam puslapiui).JPG

 

2022–2030 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS SVEIKATOS IŠSAUGOJIMO IR STIPRINIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 11-001-02-10-01 „GERINTI GRĖSMIŲ BEI RIZIKOS SVEIKATAI VEIKSNIŲ VALDYMĄ“ ĮGYVENDINIMO PROJEKTAI:

2023–2024 M. PROJEKTAS „RSC MOBILIŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO, ĮSKAITANT RADIOLOGINES AR BRANDUOLINES AVARIJAS, ALGORITMŲ PARENGIMAS IR ĮDIEGIMAS“ 
Šio projekto tikslas yra išplėsti RSC naudojamus geoinformacinius įrankius į visapusišką geoerdvinių duomenų valdymo platformą (toliau – GIP), skirtą užtikrinti efektyvų informacijos struktūrizavimą, analizę ir panaudojimą radiologinių ar branduolinės avarijų valdymo, radiologinės būklės stebėjimo ir radiacinės saugos priežiūros vykdymo srityse. Projekto metu sukurti sprendimai įgalins RSC specialistus bei kitų atsakingų institucijų atstovus stebėti radiacinės saugos požiūriu svarbių rodiklių tendencijas, nustatyti sąsajas su kitais duomenimis ir reiškiniais, surasti tam tikrų rodiklių pokyčių priežastis ir numatyti poveikio priemones šių pokyčių įtakai, užtikrinti operatyvų, šiuolaikinius valstybės poreikius atitinkantį, duomenimis pagrįstą taktinių ir strateginių sprendimų priėmimo procesą radiologinių ar branduolinių avarijų atveju.

 

2023–2025 M. PROJEKTAS „VISUOMENĖS INFORMUOTUMO IR ATSPARUMO GALIMOS AVARIJOS BALTARUSIJOS ATOMINĖJE ELEKTRINĖJE ATVEJU DIDINIMAS“ 
Šio projekto tikslas – didinti visuomenės, valstybinių institucijų ir komunikacijos atstovų informuotumą radiacinės saugos srityje bei galimų branduolinių ar radiologinių avarijų atveju. Siekiama skatinti jų įsitraukimą įvairiose komunikacijos iniciatyvose, taip pat taikyti pažangias komunikacijos priemones. Projekto metu planuojami seminarai, skirti komunikacijos specialistams ir informacijos sklaidos srityje dirbantiems specialistams. Taip pat vykdoma visuomenės informavimo kampanija.
 

Atnaujinimo data: 2024-04-09