3. Kokią vidutinę apšvitos dozę per metus gauna Lietuvos gyventojas iš gamtinės apšvitos šaltinių?

Lietuvos gyventojų vidutinė metinė apšvitos dozė, sąlygota gamtinės ir dirbtinės kilmės šaltinių, yra 3,5 mSv. Iš šių 3,5 mSv apie2,3 mSv lemia gamtinės kilmės šaltiniai:

  • 1,03 mSv lemia radonas (radioaktyviosios dujos, kurios kyla iš uolienų ir dirvožemio) patalpose, 
  • 0,4 mSv lemia kosminė spinduliuotė, 
  • 0,54 mSv lemia statybinėse medžiagose esantys radionuklidai ir išorinė spinduliuotė lauke,
  • 0,32 mSv lemia maiste ir geriamajame vandenyje esantys radionuklidai. 
     

Atnaujinimo data: 2024-03-20