Kosminė spinduliuotė yra jonizuojančioji spinduliuotė, mus pasiekianti iš kosminės erdvės. Nuo kosminės spinduliuotės Žemės paviršių saugo atmosferos sluoksnis, tačiau ir pro jį dalis kosminės spinduliuotės pasiekia Žemės paviršių. Kosminės spinduliuotės intensyvumas priklauso nuo aukščio – kuo aukščiau, tuo ji intensyvesnė. Lietuvoje vienas gyventojas kasmet dėl kosminės spinduliuotės patiria apie 0,38 mSv, o tai yra apie 11 proc. iš visų šaltinių gaunamos dozės.
Skrendančiuose lėktuvuose kosminės spinduliuotės intensyvumas kur kas didesnis, todėl žmonėms, dažnai skraidantiems lėktuvais, o ypač orlaivių įgulos nariams, vertėtų žinoti, kad tolimųjų reisų metu iš kosminės spinduliuotės jie gali gauti tokias dozes, kaip su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais dirbantys žmonės.
 

Atnaujinimo data: 2024-03-20