1. Ar nejonizuojančioji spinduliuotė įeina į „radiacijos“ sąvoką? Ar aukštos įtampos elektros linijos yra pavojingos sveikatai?

Terminas „jonizuojančioji spinduliuotė“ atsirado norminant lietuvišką radiacinės saugos terminologiją. Radiacinės saugos specialistai termino „radiacija“ jonizuojančiajai spinduliuotei apibūdinti nenaudoja. Sąvoka „radiacija“ reiškia, pavyzdžiui, saulės spinduliavimą (šviesos ir šilumos) ar įkaitusios žemės spinduliavimą. Buityje ir žiniasklaidoje „radiacijos“ terminas dar dažnai naudojamas ir jonizuojančiajai spinduliuotei apibūdinti. Taigi, radiacinės saugos specialistai pasakytų, kad jonizuojančioji spinduliuotė ir radiacija – skirtingi dalykai.

Elektros perdavimo linijos skleidžia elektromagnetinius laukus, kurie gali paveikti žmogaus sveikatą. Ir ne tik linijos. JAV buvo tiriami laukai aplink elektrines antklodes. Visa, kuo teka kintamoji elektros srovė, skleidžia šiuos laukus. Jų intensyvumas priklauso nuo dažnio, srovės stiprumo, atstumo iki laidininko. Mūsų centras šioje srityje nedirba – mes analizuojame jonizuojančiąją spinduliuotę, o elektromagnetiniai laukai nėra jonizuojančioji spinduliuotė.

Atnaujinimo data: 2024-02-07