>

Duomenų teikimas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui:

 

Atnaujinimo data: 2024-02-27