>
2024-02-09

Įvertinta 2023 m. Radiacinės saugos centro teikiamų paslaugų kokybė

Radiacinės saugos centras (toliau – RSC), siekdamas užtikrinti ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei analizuodamas savo veiklos rezultatus, atliko paslaugų gavėjų apklausą. Anoniminės apklausos anketą sudarė 14 klausimų bei galimybė laisva forma išsakyti pastabas ir pasiūlymus.

Apklausa dėl RSC teikiamų paslaugų kokybės buvo sudaryta „Google“ formoje ir išsiųsta ūkio subjektams. Taip pat RSC interneto svetainėje ir RSC paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ buvo paskelbtas pranešimas, kviečiantis pildyti apklausos anketą.

Atlikus apklausos rezultatų analizę paaiškėjo, kad 56,1 proc. apklausos dalyvių per pastaruosius metus į RSC kreipėsi 1–2 kartus‚ 25,1 proc. respondentų kreipėsi 3–5 kartus, 9,6 proc. nurodė, kad į RSC kreipiasi dažniau ir 4,3 proc. respondentų pažymėjo, kad neteko kreiptis Į RSC.

Dauguma respondentų (83,4, proc.) RSC specialistų suteiktas paslaugas, konsultacijas ir (ar) metodinę pagalbą įvertino kaip labai naudingas ir padėjusias suprasti teisės aktų reikalavimus arba naudingas, labiau suprantamas ir aiškias – (13,9 proc.).

23 proc. respondentų nurodė, kad paslaugos (konsultacijos) jiems buvo suteiktos anksčiau numatyto termino, dauguma respondentų (58,8 proc.) pažymėjo, kad RSC paslaugos (konsultacijos) buvo suteiktos tikslai laiku, o 18,2 proc. respondentų pažymėjo, kad šis klausimas jiems neaktualus.

1 pav..png

81,3 proc. respondentų nurodė, kad jiems neteko pakartotinai kreiptis į RSC ir tik 1 respondentui dėl to paties klausimo teko pakartotinai kreiptis į RSC, o kiti respondentai (18,2 proc.) pažymėjo, kad šis klausimas jiems neaktualus.

2 pav..png

Kad konsultacijos, suteiktos pirmus metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams, buvo naudingos nurodė (56,1 proc.) respondentų, o kiti respondentai (42, 8 proc.) pažymėjo, kad šis klausimas jiems neaktualus.


3 pav..jpg

Dauguma respondentų atsakydami į klausimą „Kokios informacijos pasigendate?“ pažymėjo, kad informacijos pakanka ir kad jie lengvai randa dominančios informacijos. Dalis respondentų pasigenda informacijos radiacinės saugos mokymų ir medicininės radiologijos klinikinių auditų klausimais.

90,4 proc. respondentų radiacinės saugos priežiūros pareigūnų naudojami radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo klausimynai yra naudingi ir aiškūs, keli procentai pažymėjo, kad kai kurie klausimai jiems neaiškūs, o kiti respondentai (8 proc.) pažymėjo, kad šis klausimas jiems neaktualus.

4 pav..png

Respondentai, atsakydami į klausimą „Kaip vertinate radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimus?“, galėjo vertinti nuo vieno iki penkių balų. Dauguma respondentų (71,4 proc.) radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimus įvertino labai gerai, 25,3 proc. – gerai, 2,2 proc. įvertino vidutiniškai.

5 pav..jpg

Dauguma (73,3 proc.) respondentų mano, kad radiacinę ir radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai yra pagrįsti ir proporcingi, 8,6 proc. – ne, o kiti respondentai (12,3 proc.) pažymėjo, kad šis klausimas jiems neaktualus.

6 pav..jpg

Į klausimą „Su kokiomis aptarnavimo problemomis susidūrėte lankydamiesi RSC ar radiacinės saugos priežiūros (patikrinimų) metu“ 96,3 proc. respondentų nurodė, kad problemų nebuvo.

50,8 proc. respondentų nurodė, kad RSC interneto svetainėje greitai randa reikiamos informacijos, 27,8 proc. – paieška užtrunka, 2,7 proc. – ieško labai ilgai, 1 proc. – informacijos neranda, o 17,1 proc. RSC interneto svetaine nesinaudoja. Keletas respondentų parašė, kad interneto svetainė vis dar nėra labai patogi.

Paminėtina, kad RSC interneto svetainė dabar pasiekiama naujoje elektroninėje aplinkoje – portale „Mano Vyriausybė“ ir tikimasi, kad lankytojams bus patogu ja naudotis.

7 pav..jpg

Informaciją ir naujienas RSC paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ seka 19,3 proc. respondentų, 23,5 proc. – nežinojo, kad tokia yra ir kad neseka nurodė 56,1 proc. respondentų.

Minėtoje paskyroje nuolat skelbiama naujausia ir aktuali informacija radiacinės saugos klausimais, todėl kviečiame sekti ir ja dalytis su šia tema besidominčiais asmenimis.

8 pav..jpg

Respondentai, atsakydami į klausimą „Kaip bendrai vertinate RSC teikiamų paslaugų ar konsultacijų kokybę?“, galėjo vertinti nuo vieno iki penkių balų. Dauguma respondentų (77,5 proc.) RSC teikiamų paslaugų ar konsultacijų kokybę įvertino labai gerai, 21,4 proc. – labiau gerai.

9 pav..jpg

Apibendrinti apklausos rezultatai nudžiugino ir leidžia teigti, kad RSC pastangos informuoti visuomenę radiacinės saugos klausimais ir teikti paslaugas ar konsultacijas gyventojams bei ūkio subjektų atstovams yra naudingos.

Esame dėkingi asmenims, besinaudojantiems RSC paslaugomis ir pateikusiems pastabų bei pasiūlymų. Pastabos ir pasiūlymai padės gerinti RSC teikiamų paslaugų kokybę.