>

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO EKSPERTIZĖS IR APŠVITOS STEBĖSENOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS JULIAUS ŽILIUKO 2024 METŲ TARNYBINĖS VEIKLOS LŪKESČIAI

1. Organizuoti ir kontroliuoti 2024–2029 metų gyventojų ir apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos stebėsenos programoje, patvirtintoje Sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 20 d. įsakymu V-1153, 2024 metams numatytų priemonių įgyvendinimą iki 2024-12-31.

2. Organizuoti ir koordinuoti valstybinio radiologinio monitoringo 2024 m. numatytų priemonių įgyvendinimą iki 2024-12-15.

3. Siekiant mažinti medicininę apšvitą, organizuoti ir koordinuoti iš e-sveikatos ESPBI sistemos gaunamų duomenų apie pacientams atliekamus tyrimus ir patiriamas apšvitas analizę bei jos pagrindu pateikti rekomendacijas medicininės apšvitos optimizavimui ir dėl diagnostinių apšvitos lygių keitimo būtinybės iki 2024-12-15.

4. Organizuoti ir koordinuoti veiklą, kad būtų atliktas aplinkos dozės galios bei radionuklidinės sudėties stebėjimas ir ankstyvasis perspėjimas, stebėjimo ir tyrimų duomenų analizė, tarptautinių ir nacionalinių susitarimų dėl duomenų apie radiologinę būklę apsikeitimo ir viešinimo įgyvendinimas bei pagal kompetenciją radiologinės būklės prognozavimas iki 2024-12-31.

5. Gerinant grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių dėl galimo jonizuojančiosios spinduliuotės neigiamo poveikio sveikatai valdymą ir vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1082 „Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-01 „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“ aprašo patvirtinimo“ patvirtintas 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemones „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“, užtikrinti projekte ,,RSC mobiliųjų paslaugų teikimo, įskaitant radiologines ar branduolines avarijas, algoritmų parengimas ir įdiegimas“ 2024 m. numatytų priemonių įgyvendinimą iki 2024-12-31.
 

Atnaujinimo data: 2024-03-28