>

Radiologiniai incidentai ir avarijos bei jų prevencija

2018–2022 m. užregistruota, tirta ir vertinta daugiau nei 300 Lietuvoje kilusių radiologinių incidentų (2022 m. – 65 (žr. 1 pav.)). Minėtu laikotarpiu radiologinių avarijų neregistruota.

Didelę registruotų incidentų dalį sudarė pasienio kontrolės postuose sulaikyti padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidę kroviniai (137Cs užterštas biokuras, statybinės medžiagos ir pan.). Lyginant 2021 ir 2022 m. duomenis pastebėta, kad 2022 m. pasienio kontrolės postuose sumažėjo radiologinių incidentų dėl įvežamo biokuro, skleidžiančio padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę. Tai lėmė Europos Sąjungos paskelbtos sankcijos medienai ir medienos produktams iš Baltarusijos.

1 pav. Dažniausiai užregistruotų radiologinių incidentų pasiskirstymas 2018–2022 m.

Kasmet asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) registruojama po keletą radiologinių incidentų, susijusių su nepagrįstai patirta medicinine apšvita, kurios priežastis dažniausiai yra darbuotojų klaidos ir įrangos gedimai.

2022 m. ASPĮ tirti 5 radiologiniai incidentai dėl nepagrįstai patirtos medicininės apšvitos:

  • dėl programinės įrangos gedimo dviem asmenims gauti netinkami vaizdai diagnozei nustatyti;
  • dėl darbuotojų klaidos dviem asmenims suleistas ne tas radiofarmakologinis preparatas: vienu atveju netinkamai identifikuotas pacientas, o kitu – sumaišytas radiofarmakologinis preparatas;
  • dėl darbuotojų klaidos asmeniui atlikta ne tos kūno dalies diagnostinė procedūra;
  • sugedus PET / KT įrangai, dviem pacientams nebuvo atliktos diagnostinės procedūros.

Radiacinės saugos centras kasmet gauna pranešimų apie aptiktus paliktuosius radioaktyviuosius šaltinius ir radionuklidais užterštus objektus. 2018–2022 m. dažniausiai aptikti paliktieji radioaktyvieji šaltiniai – dūmų jutikliai su 241Am ar 239Pu radionuklidais, radionuklidais užteršti objektai – radionuklidais užterštas metalų laužas. 2022 m. aptikta radionuklidais užteršto metalų laužo ir rasti senoviniai kišeniniai laikrodžiai, kurių skalės padengtos dažais su 226Ra radionuklidu. Senoviniai kišeniniai laikrodžiai grąžinti savininkui nustačius, kad teisės akte nustatytas jonizuojančiosios spinduliuotės lygis nėra viršijamas, o radionuklidais užterštas metalų laužas teisės aktų nustatyta tvarka perduotas radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui sutvarkyti kaip radioaktyviąsias atliekas.

Radionuklidais užterštas metalų laužas

Atnaujinimo data: 2024-01-15