>

Pripažintų asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, sąrašas

Pripažintų asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, atliekančių visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimus, sąrašas

Pripažintų asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, sąrašas

Atnaujinimo data: 2023-11-23