>

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės verslo priežiūros pertvarkos programą ir siekiant, kad radiacinės saugos priežiūra būtų atliekama kuo efektyviau, koordinuočiau, mažesnėmis sąnaudomis bei mažesne našta verslui, buvo parengti patikrinimų klausimynai. Kokybiškai, aiškiai ir pagal svarbos kriterijus suformuluoti patikrinimų klausimynai leis patikimiau ir efektyviau įvertinti svarbiausių teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, reikalavimų laikymąsi kontroliuojamuose objektuose.

Valstybinės radiacinės saugos priežiūros pareigūnai, atlikdami ūkio subjektų veiklos patikrinimus, vadovaujasi Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d. įsakyme Nr. V-155 „Dėl radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo klausimynų, aktų-klausimynų ir akto formos patvirtinimo“ pateiktais klausimynais:

Patikrinimo metu gali būti naudojamas ne visas radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo klausimynas, jei tikslinga atlikti siauresnės apimties planinį patikrinimą (pavyzdžiui, ūkio subjektas verčiasi veikla tik su rentgeno radiografais, atlieka tik branduolinės medicinos diagnostikos procedūras, t. y. verčiasi siauresne veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais nei apima radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo klausimynas.

Radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo klausimynų ir aktų-klausimynų formos peržiūrimos ne rečiau kaip 2 kartus per metus, nuo vasario 1 d. iki gegužės 1 d. ir nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 1 d., ir, jeigu būtina, teikiami siūlymai dėl jų pakeitimo.

RSC periodiškai atlieka ūkio subjektų apklausas aiškindamasis, ar kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir juos įgyvendinti. Jei turite pastabų patikrinimo klausimynams, prašome užpildyti apklausos anketą.

Tikimės, kad klausimynai ūkio subjektams pasitarnaus ir kaip aiškus veiklos priežiūros vadovas, padedantis atsirinkti konkrečius teisės aktų reikalavimus bei suprasti abstrakčiai suformuluotų teisės aktų reikalavimų turinį.

Klausimynai taip pat skelbiami: https://kc.inovacijuagentura.lt/pradek-versla/kontroliniai-klausimynai/specialieji-kontroliniai-klausimynai/radiacines-saugos-reikalavimu-vykdytojams.html .

 

Atnaujinimo data: 2024-02-08