>

Radiacinės saugos priežiūros veiklos vertinimas

Radiacinės saugos centras (toliau – RSC), vykdydamas savo veiklą ir siekdamas pagrindinių veiklos tikslų, naudoja veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklius (toliau – rodikliai). Rodikliai suprantami kaip planavimo, vadybos ir gero viešojo valdymo įrankis, padedantis siekti pagrindinio RSC veiklos tikslo ir veiklos uždavinių, vykdyti efektyvią ir rezultatyvią veiklą, efektyviai naudoti finansinius ir žmogiškuosius išteklius, nuolatos stebėti, matuoti ir vertinti veiklos rezultatus, laiku priimti teisingus valdymo sprendimus veiklai gerinti.

2023 m. balandžio – 2024 m. kovo mėn. Radiacinės saugos centro vykdomos radiacinės saugos priežiūros efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklių ataskaita

2023 m. kovo – 2024 m. vasario mėn. Radiacinės saugos centro vykdomos radiacinės saugos priežiūros efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklių ataskaita

2023 m. vasario – 2024 m. sausio mėn. Radiacinės saugos centro vykdomos radiacinės saugos priežiūros efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklių ataskaita

 

2023 m. Radiacinės saugos centro vykdomos radiacinės saugos priežiūros efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklių ataskaita

2022 m. Radiacinės saugos centro vykdomos valstybinės radiacinės saugos priežiūros efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklių ataskaita

2021 m. Radiacinės saugos centro vykdomos valstybinės radiacinės saugos priežiūros efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklių ataskaita

2020 m. Radiacinės saugos centro valstybinės radiacinės saugos priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai ir jų reikšmių dinamika 

2019 m. Radiacinės saugos centro valstybinės radiacinės saugos priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai ir jų reikšmių dinamika 

2018 m. Radiacinės saugos centro valstybinės radiacinės saugos priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai ir jų reikšmių dinamika

2017 m. Radiacinės saugos centro valstybinės radiacinės saugos priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai ir jų reikšmių dinamika

2016 m. Radiacinės saugos centro valstybinės radiacinės saugos priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai ir jų reikšmių dinamika

2015 m. Radiacinės saugos centro valstybinės radiacinės saugos priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai ir jų reikšmių dinamika

2014 m. Radiacinės saugos centro valstybinės radiacinės saugos priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai ir jų reikšmių dinamika

2013 m. Radiacinės saugos centro valstybinės radiacinės saugos priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai ir jų reikšmių dinamika

Atnaujinimo data: 2024-04-10