>

Ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo sistema (RADIS)

Radiacinio monitoringo tinklas – tai ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo sistema (RADIS), kurią sudaro aplinkos dozės galios matavimo stotys.
Šiuo metu RADIS tinklą sudaro 44 aplinkos ir 4 Neries bei Nemuno vandens dozės galios matavimo stotys, įrengtos Adutiškyje, Akademijoje, Alytuje, Bajoruose, Biržuose, Buivydžiuose, Dembavoje, Dieveniškėse, Dubininke, Dvarviečiuose,  Elektrėnuose, Grūzdiškėse, Joniškyje, Kalveliuose, Klaipėdoje, Kybartuose, Lavoriškėse, Lazdijuose, Mačionyse, Mažeikiuose, Molėtuose, Noreikiškėse, Pagėgiuose, Palūšėje, Pavoverėje, Plokščiuose, Raipolėje, Rimšėje, Rokiškyje, Rusnėje, Rūgšteliškyje, Smalininkuose, Šalčininkuose, Šiauliuose, Širvintose, Švenčionyse, Turgeliuose, Turmante, Ukmergėje, Utenoje, Valkininkuose, Vilniuje ir Visagine.

4 stotys matuoja Neries ir Nemuno vandens radioaktyvųjį užterštumą. Jos įrengtos Vilniuje, Buivydžiuose, Rusnėje ir Smalininkuose.

RADIS sistema yra radiologinio aplinkos monitoringo dalis. Radiologinis aplinkos monitoringas, kaip aplinkos monitoringo dalis, yra sistemingas ir nuolatinis aplinkos fono ir aplinkos elementų (pvz., maisto produktų ir jų žaliavų, geriamojo vandens ir pan.) užterštumo radionuklidais stebėjimas, jų sukeliamos gyventojų apšvitos vertinimas ir prognozė.
Radiacinio monitoringo tinklo būtinumą numato tarptautinės sutartys ir kiti dokumentai. Europos atominės energijos bendrijos Euratomo steigimo sutarties 35 straipsnyje numatyta, kad kiekviena Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybė narė privalo vykdyti nepertraukiamą radiacinį monitoringą tam, kad užtikrintų pagrindinių saugos standartų įgyvendinimą. 1987 m. gruodžio 14 d. Europos Tarybos sprendime 87/600/Euratomas dėl Bendrijoje nustatomos skubaus pasikeitimo informacija radiacinės avarijos atveju tvarkos ir 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvoje 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų, taip pat numatytas visuomenės ir kitų šalių skubus informavimas apie branduolinę avariją ir radiacinę būklę.

RADIS sistema yra labai svarbus parengties branduolinėms ar radiologinėms avarijoms elementas. Valstybiniame gyventojų apsaugos branduolinės ar radiologinės avarijos atveju plane numatyta, kad ankstyvasis gyventojų perspėjimas vykdomas remiantis RADIS sistemos duomenimis. RADIS sistemos duomenys taip pat naudojami priimant sprendimą taikyti ankstyvuosius gyventojų apsaugomuosius veiksmus. Šiam tikslui padeda  ARGOS (angl. Accident Reporting and Guiding Operational System) ir jRODOS  (angl. Real-time On-line DecisiOn Support) avarijų valdymo sprendimų paramos sistemos.
RADIS map 44+4.jpg

RADIS duomenys yra pateikiami visuomenei ir Europos Komisijai EURDEP tinklapyje -> spausti čia.

Šiuos duomenis gali stebėti ir gyventojai, RSC interneto svetainėje pasirinkę aktyvią nuorodą „Radiacinis fonas Lietuvoje“.

Atnaujinimo data: 2024-03-05