>

Veiklos įteisinimo statistika

2022 m. registruotos 55 naujos veiklos, išduotos 52 licencijos vykdyti veiklą su įvairios paskirties šaltiniais ir 1 laikinasis leidimas. Registruotų veiklų ir išduotų licencijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis pavaizduotas 1 pav.

 

1 pav. Išduotų licencijų ir registruotų veiklų pasiskirstymas pagal veiklos sritis 2022 m.

2 pav. Registruotos veiklos ir licencijų skaičiaus kitimas 2018–2022 m.

2022 m. atlikti 31 registruotos veiklos duomenų ir 115 licencijų patikslinimai, RSC gavus informacijos iš veiklos vykdytojų ar Juridinių asmenų registro ir (ar) Lietuvos Respublikos gyventojų registro apie pasikeitusius registruotos veiklos vykdytojo ar licencijos turėtojo duomenis.

3 pav. Pakeistų licencijos priedų ir registruotos veiklos duomenų pakeitimų skaičiaus kitimas 2018–2022 m.

Atnaujinimo data: 2024-01-15